Kalite Modülü Formlar, İş Akışları, Süreçler, Raporlar

Doküman Numarası

F.FR.48

Doküman Adı

İşletmede Mesleki Eğitim Devam Takip ve Disiplin Mevzuatına Uyma Formu

Başlangıç Tarihi

01-11-2022

Yayınlama Tarihi

01-11-2022

Güncelleme Tarihi

01-11-2022

Departman

Akademik Birimler

Revize Tarihi Revize Numarası Revize Notu