Kalite Modülü Formlar, İş Akışları, Süreçler, Raporlar

Arama Filtreleri


FORM KODU FORM ADI FORM TÜRÜ DEPARTMAN YAYIN TARİHİ GÜNCELLEME TARİHİ AÇIKLAMA İŞLEM
F.FR.01 Adres ve İletişim Değişikliği Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.02 Anadal - Çift Anadal - Eşdeğer Dersler Form Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.FR.03 Anadal - Çift Anadal - Ortak Dersler Form Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.FR.04 Azami Süre Ek Sınav Başvuru Dilekçesi Form Akademik Birimler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.11 Bütünleme-Not Yükseltme Başvuru Dilekçesi Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.12 Çift Anadal Dersleri Form Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.FR.13 Çift Anadalda Ortak veya Eşdeğer Kabul Derslerin Not Çizelgesi Form Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.FR.14 Ders Bağlama Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.16 Ders Kayıt Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.17 Ders Muafiyeti Başvuru Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.18 Çift Anadal Başvuru Formu Form Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.FR.19 Genel Amaçlı Dilekçe Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.20 İkinci Nüsha Diploma Başvuru Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.21 Kayıt Dondurma Talep Formu Form Fakülteler 19/08/2022 05/10/2022 Görüntüle
F.FR.22 Kayıt Sildirme Başvuru Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.23 Yaz Okulu Ders Kayıt Formu Form Akademik Birimler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.24 Mazeret Sınavı Başvuru Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.25 Öğrenci Mezun İlişik Kesme Belgesi Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.26 Sınav Sonucuna İtiraz Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.27 Tek Ders Sınavına Başvuru Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.28 Muafiyet ve İntibak Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.29 Yandal Eğitim Programı Dersleri Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.30 Yatay Geçiş Başvuru Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.31 Yaz Okulunda Başka Üniversiteden Ders Alma Başvuru Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.38 Yaz okulu ön talep başvuru formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.39 Staj Sözleşmesi- İstanbul İçin Form Fakülteler 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
F.FR.33 İşsizlik Fonu Katkı Bilgi Formu Form Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.FR.34 Zorunlu Öğrenci Stajı Formu Form Fakülteler 19/08/2022 04/10/2022 Görüntüle
F.FR.35 SGK Taahhüt Formu Form Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.FR.36 Staj İşyeri Onay Bilgi Formu Form Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.FR.37 Staj Bilgi Formu Form Fakülteler 19/08/2022 04/10/2022 Görüntüle
F.SM.01 Not Yükseltmek İçin Bütünleme Sınav İş Akış Şeması İş Akışı Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.SM.02 Çift Anadal Başvuru Ve Kayıt İş Akış Şeması İş Akışı Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.SM.03. Ders Ekleme-Bırakma İş Akış Şeması İş Akışı Fakülteler 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
F.SM.04. Ders Kayıt Başvuru İş Akış Şeması İş Akışı Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.SM.05 Ders Muafiyet Sınavı İş Akış Şeması İş Akışı Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.SM.06 Ek Sınav İş Akış Şeması İş Akışı Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.SM.07 Kayıt Dondurma İş Akış Şeması İş Akışı Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.SM.08 Mazeret Sınavı İş Akış Şeması İş Akışı Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.SM.09 Sınavlara İtiraz İş Akış Şeması İş Akışı Akademik Birimler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.SM.10 Staj Başvurusu İş Akış Şeması İş Akışı Fakülteler 19/08/2022 04/10/2022 Görüntüle
F.SM.11 Tek Ders Sınavı İş Akış Şeması İş Akışı Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.SM.12 Üst Sınıftan Ders Alma İş Akış Şeması İş Akışı Fakülteler 19/08/2022 22/08/2022 Görüntüle
F.SM.13 Yatay Geçiş İş Akış Şeması İş Akışı Akademik Birimler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.SM.14 Yaz Okulu İş Akış Şeması İş Akışı Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
GMYO.GT.01 Meslek Yüksekokul Bölüm Başkanı Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
GMYO.GT.02 Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
GMYO.GT.03 Meslek Yüksekokul Müdür Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
GMYO.GT.04 Meslek Yüksekokul Öğretim Görevlisi Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
GMYO.GT.05 Meslek Yüksekokul Öğretim Üyesi Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
GMYO.GT.06 Meslek Yüksekokul Personel İşleri Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
GMYO.GT.07 Meslek Yüksekokul Program Başkanı Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
GMYO.GT.08 Meslek Yüksekokul Yazı İşleri Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
GMYO.GT.09 Meslek Yüksekokul Yönetici Sekreteri Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
GMYO.GT.10 Meslek Yüksekokul Yüksekokul Kurulu Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
GMYO.GT.11 Meslek Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
GMYO.GT.12 Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
F.FR.41 Yaz Okulu Ücret İade Formu Form Fakülteler 23/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
SGDB.FR.01 Toplantı Katılım Formu Form Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 15/08/2022 25/08/2022 Görüntüle
YDYO.FR.01 Yabancı Diller Yüksekokulu Sınav Evrakı Teslim Tutanağı Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.02 Englısh Coursebook Evaluation Formu Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.03 YDYO İsteğe Bağlı Hazırlık Programı Katılım Formu Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.04 YDYO Tarafından İngilizce Hazırlık Okuduğuna ve Başarılı Olunduğuna Dair Verilen Belge- Türkçe Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.05 YDYO Tarafından İngilizce Hazırlık Okuduğuna ve Başarılı Olduğuna Dair Verilen Belge-İngilizce Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.06 Hazırlık Programında Eğitim Görüldüğüne Dair Dilekçe Formu- İngilizce Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.07 Hazırlık Programında Eğitim Görüldüğüne Dair Dilekçe Formu-Türkçe Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.SC.01 Eğitim Öğretim Süreci Süreçler Akademik Birimler 15/08/2022 06/09/2022 Görüntüle
F.SC.02 Ön Lisans- Lisans Eğitim Süreci Süreçler Akademik Birimler 15/08/2022 06/09/2022 Görüntüle
F.SC.03 Lisansüstü Eğitim Süreci Süreçler Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 15/08/2022 06/09/2022 Görüntüle
F.SC.04 Staj İzleme Alt Süreci Süreçler Akademik Birimler 15/08/2022 06/09/2022 Görüntüle
F.SC.05 Araştırma Geliştirme Süreci Süreçler Akademik Birimler 15/08/2022 06/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.08 YDYO İngilizce Yeterrlilik Sınav Sonuçları Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.09 YDYO Yeterlilik Sınavında yapılan Speaking Rubric Formu Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.10 YDYO Presentation Sunum İçin Kullanılan Form Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.11 YDYO Writing Değerlendirme Formu Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
GMYO.ORG.01 Meslek Yüksekokul Organizasyon Şeması Şemalar Gedik MYO 29/08/2022 16/09/2022 Görüntüle
YDYO.ORG.02 Yabancı Diller Yüksek Okulu Organizasyon Şeması Şemalar Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 16/09/2022 Görüntüle
F.SC.001 Eğitim Öğretim Süreci Süreçler Akademik Birimler 01/09/2022 06/09/2022 Görüntüle
F.SC.06 Bilimsel Araştırma Projeleri Süreci Süreçler Akademik Birimler 06/09/2022 07/09/2022 Görüntüle
F.SC.07 Teknoloji Transfer Ofisi Süreci Süreçler Akademik Birimler 06/09/2022 07/09/2022 Görüntüle
SGDB.GT.01 Akademik- İdari Birim Kalite Temsilci Görev Tanımı Görev Tanımları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 07/09/2022 07/09/2022 Görüntüle
SGDB.PK.01 Eğitim-Öğretim Puko Döngüsü Puko Döngüleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 07/09/2022 07/09/2022 Görüntüle
SGDB.PK.02 Araştırma-Geliştirme Puko Döngüsü Puko Döngüleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 07/09/2022 07/09/2022 Görüntüle
F.FR.32 Yandal Başvuru Formu Form Fakülteler 15/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.FR.42 Ders Bilgi Formu_ders adı_bölüm ya da program adı Form Fakülteler 12/09/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.FR.43 TYYÇ-PY Formu_bölüm ya da program adı Form Fakülteler 12/09/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.PR.01 Programların Tasarımı ve Onayı Prosedürü Prosedür Akademik Birimler 12/09/2022 13/09/2022 Görüntüle
BAP.FR.01 BAP Başvuru Formu-EK 1 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 EK 1 Görüntüle
BAP.FR.02 BAP Hakem Değerlendirme Formu- EK 2 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 EK 2 Görüntüle
BAP.FR.03 BAP Ara Dönem Formu- Ek 3 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 04/10/2022 EK 3 Görüntüle
BAP.FR.04 BAP Sonuç Formu Ek 4 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 EK 4 Görüntüle
BAP.FR.05 BAP Hakem Öneri Formu Ek 5 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 EK 5 Görüntüle
BAP.FR.06 Avans Talep Formu Ek 6 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 04/10/2022 EK 6 Görüntüle
BAP.FR.07 Teknik Şartname Örneği Ek 7 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 EK 7 Görüntüle
BAP.FR.08 Bilimsel Etkinliklere Katılım Başvuru Formu EK 8 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.09 Bilimsel Etkinliklere Katılım Başvuru Değerlendirme Formu ek 9 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.10 Teknoloji Transfer Ofisi Bilgilendirme Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.11 Öğretim Elemanları Kısa Süreli Görevlendirme Başvuru Formu ek11 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.12 Öğretim Elemanları Uzun Süreli Görevlendirme Başvuru Formu ek 12 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.13 Bütçe Aktarım Talebi Formu ek 13 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.14 Sonuç Raporu Hakem Değerlendirme Formu ek 14 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.15 Makale Teşvik Bildirim Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.16 Kitap-Kitap Bölümü Teşvik Bildirim Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.17 Proje Teşvik Bildirim Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.18 Atıf Teşvik Bildirim Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.19 Editing Destek Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
F.FR.40 GMYO Staj Defteri Form Gedik MYO 15/08/2022 03/10/2022 Görüntüle
BAP.SM.01 BAP PROJE BAŞVUSU İŞ AKIŞI İş Akışı BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 04/10/2022 06/10/2022 Görüntüle