Kalite Modülü Formlar, İş Akışları, Süreçler, Raporlar

Arama Filtreleri


FORM KODU FORM ADI FORM TÜRÜ DEPARTMAN YAYIN TARİHİ GÜNCELLEME TARİHİ AÇIKLAMA İŞLEM
F.FR.01 Adres ve İletişim Değişikliği Formu Form Fakülteler 19/08/2022 10/10/2022 Görüntüle
F.FR.02 Anadal - Çift Anadal - Eşdeğer Dersler Form Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.FR.03 Anadal - Çift Anadal - Ortak Dersler Form Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.FR.04 Azami Süre Ek Sınav Başvuru Dilekçesi Form Akademik Birimler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.11 Bütünleme-Not Yükseltme Başvuru Dilekçesi Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.12 Çift Anadal Dersleri Form Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.FR.13 Çift Anadalda Ortak veya Eşdeğer Kabul Derslerin Not Çizelgesi Form Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.FR.14 Ders Bağlama Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.16 Ders Kayıt Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.17 Ders Muafiyeti Başvuru Formu Form Fakülteler 19/08/2022 14/03/2024 Görüntüle
F.FR.18 Çift Anadal Başvuru Formu Form Fakülteler 19/08/2022 16/08/2023 Görüntüle
F.FR.19 Genel Amaçlı Dilekçe Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.20 İkinci Nüsha Diploma Başvuru Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.21 Kayıt Dondurma Talep Formu Form Fakülteler 19/08/2022 10/10/2022 Görüntüle
F.FR.22 Kayıt Sildirme Başvuru Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.23 Yaz Okulu Ders Kayıt Formu Form Akademik Birimler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.24 Mazeret Sınavı Başvuru Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.25 Öğrenci Mezun İlişik Kesme Belgesi Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.26 Sınav Sonucuna İtiraz Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.27 Tek Ders Sınavına Başvuru Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.28 Muafiyet ve İntibak Formu Form Fakülteler 19/08/2022 14/02/2024 Görüntüle
F.FR.29 Yandal Eğitim Programı Dersleri Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.30 Yatay Geçiş Başvuru Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.31 Yaz Okulunda Başka Üniversiteden Ders Alma Başvuru Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.38 Yaz okulu ön talep başvuru formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.39 Staj Sözleşmesi- İstanbul İçin Form Fakülteler 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
F.FR.33 İşsizlik Fonu Katkı Bilgi Formu Form Fakülteler 19/08/2022 29/11/2022 Görüntüle
F.FR.34 Zorunlu Öğrenci Stajı Formu Form Fakülteler 19/08/2022 29/11/2022 Görüntüle
F.FR.35 SGK Taahhüt Formu Form Fakülteler 19/08/2022 29/11/2022 Görüntüle
F.FR.36 Staj İşyeri Onay Bilgi Formu Form Fakülteler 19/08/2022 29/11/2022 Görüntüle
F.FR.37 Staj Bilgi Formu Form Fakülteler 19/08/2022 13/11/2023 Görüntüle
F.SM.01 Not Yükseltmek İçin Bütünleme Sınav İş Akış Şeması İş Akışı Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.SM.02 Çift Anadal Başvuru Ve Kayıt İş Akış Şeması İş Akışı Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.SM.04. Ders Kayıt Başvuru İş Akış Şeması İş Akışı Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.SM.05 Ders Muafiyeti İş Akış Şeması İş Akışı Fakülteler 19/08/2022 30/04/2024 Görüntüle
F.SM.06 Ek Sınav İş Akış Şeması İş Akışı Fakülteler 19/08/2022 15/11/2022 Görüntüle
F.SM.07 Kayıt Dondurma İş Akış Şeması İş Akışı Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.SM.08 Mazeret Sınavı İş Akış Şeması İş Akışı Fakülteler 19/08/2022 15/11/2022 Görüntüle
F.SM.09 Sınavlara İtiraz İş Akış Şeması İş Akışı Akademik Birimler 19/08/2022 15/11/2022 Görüntüle
F.SM.10 Staj Başvurusu İş Akış Şeması İş Akışı Fakülteler 19/08/2022 29/11/2022 Görüntüle
F.SM.11 Tek Ders Sınavı İş Akış Şeması İş Akışı Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.SM.12 Üst Sınıftan Ders Alma İş Akış Şeması İş Akışı Fakülteler 19/08/2022 15/11/2022 Görüntüle
F.SM.13 Yatay Geçiş İş Akış Şeması İş Akışı Akademik Birimler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.SM.14 Yaz Okulu İş Akış Şeması İş Akışı Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
GMYO.GT.01 Meslek Yüksekokul Bölüm Başkanı Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
GMYO.GT.02 Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
GMYO.GT.03 Meslek Yüksekokul Müdür Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
GMYO.GT.04 Meslek Yüksekokul Öğretim Görevlisi Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
GMYO.GT.05 Meslek Yüksekokul Öğretim Üyesi Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
GMYO.GT.06 Meslek Yüksekokul Personel İşleri Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
GMYO.GT.07 Meslek Yüksekokul Program Başkanı Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
GMYO.GT.08 Meslek Yüksekokul Yazı İşleri Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
GMYO.GT.09 Meslek Yüksekokul Yönetici Sekreteri Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
GMYO.GT.10 Meslek Yüksekokul Yüksekokul Kurulu Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
GMYO.GT.11 Meslek Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
GMYO.GT.12 Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
F.FR.41 Yaz Okulu Ücret İade Formu Form Fakülteler 23/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
SGDB.FR.01 Toplantı Tutanağı Form Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 15/08/2022 19/03/2024 Görüntüle
YDYO.FR.01 Yabancı Diller Yüksekokulu Sınav Evrakı Teslim Tutanağı Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.02 Englısh Coursebook Evaluation Formu Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.03 YDYO İsteğe Bağlı Hazırlık Programı Katılım Formu Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.04 YDYO Tarafından İngilizce Hazırlık Okuduğuna ve Başarılı Olunduğuna Dair Verilen Belge- Türkçe Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.05 YDYO Tarafından İngilizce Hazırlık Okuduğuna ve Başarılı Olduğuna Dair Verilen Belge-İngilizce Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.06 Hazırlık Programında Eğitim Görüldüğüne Dair Dilekçe Formu- İngilizce Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.07 Hazırlık Programında Eğitim Görüldüğüne Dair Dilekçe Formu-Türkçe Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.SC.01 Eğitim Öğretim Ana Süreci Süreçler Akademik Birimler 12/04/2023 12/04/2023 Görüntüle
F.SC.02 Ön Lisans- Lisans Eğitim Alt Süreci Süreçler Akademik Birimler 12/04/2023 12/04/2023 Görüntüle
F.SC.03 Lisansüstü Eğitim Alt Süreci Süreçler Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 12/04/2023 12/04/2023 Görüntüle
F.SC.04 Staj ve Mesleki Eğitim Alt Süreci Süreçler Akademik Birimler 12/04/2023 12/04/2023 Görüntüle
F.SC.05 Uluslararasılaşma Alt Süreci Süreçler Akademik Birimler 12/04/2023 12/04/2023 Görüntüle
YDYO.FR.08 YDYO İngilizce Yeterrlilik Sınav Sonuçları Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.09 YDYO Yeterlilik Sınavında yapılan Speaking Rubric Formu Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.10 YDYO Presentation Sunum İçin Kullanılan Form Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.11 YDYO Writing Değerlendirme Formu Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
GMYO.ORG.01 Meslek Yüksekokul Organizasyon Şeması Şemalar Gedik MYO 29/08/2022 04/03/2024 Görüntüle
YDYO.ORG.02 Yabancı Diller Yüksek Okulu Organizasyon Şeması Şemalar Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 16/09/2022 Görüntüle
F.SC.06 Araştırma Geliştirme Ana Süreci Süreçler Akademik Birimler 12/04/2023 12/04/2023 Görüntüle
F.SC.07 Teknoloji Transfer Ofisi Alt Süreci Süreçler Akademik Birimler 12/04/2023 12/04/2023 Görüntüle
SGDB.GT.01 Bölüm Strateji Koordinatörü Görev Tanımı Görev Tanımları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 07/09/2022 20/03/2024 Görüntüle
SGDB.PK.01 Eğitim-Öğretim Puko Döngüsü Puko Döngüleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 07/09/2022 27/03/2024 Görüntüle
SGDB.PK.02 Araştırma-Geliştirme Puko Döngüsü Puko Döngüleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 07/09/2022 27/03/2024 Görüntüle
F.FR.32 Yandal Başvuru Formu Form Fakülteler 15/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.FR.42 Ders Bilgi Formu Form Fakülteler 12/09/2022 04/05/2023 Görüntüle
F.FR.43 TYYÇ-PY Formu_bölüm ya da program adı Form Fakülteler 12/09/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.PR.01 Programların Tasarımı ve Onayı Prosedürü Prosedür Akademik Birimler 12/09/2022 13/09/2022 Görüntüle
BAP.FR.01 BAP Başvuru Formu-EK 1 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/04/2023 EK 1 Görüntüle
BAP.FR.02 BAP Hakem Değerlendirme Formu- EK 2 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 20/12/2022 EK 2 Görüntüle
BAP.FR.03 BAP Ara Dönem Formu- Ek 3 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 04/10/2022 EK 3 Görüntüle
BAP.FR.04 BAP Sonuç Formu Ek 4 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 EK 4 Görüntüle
BAP.FR.05 BAP Hakem Öneri Formu Ek 5 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 13/12/2022 EK 5 Görüntüle
BAP.FR.06 Avans Talep Formu Ek 6 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 04/10/2022 EK 6 Görüntüle
BAP.FR.07 Teknik Şartname Örneği Ek 7 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 EK 7 Görüntüle
BAP.FR.08 Bilimsel Etkinliklere Katılım Başvuru Formu EK 8 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 12/12/2023 Görüntüle
BAP.FR.09 Bilimsel Etkinliklere Katılım Başvuru Değerlendirme Formu ek 9 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.10 Teknoloji Transfer Ofisi Bilgilendirme Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.11 Öğretim Elemanları Kısa Süreli Görevlendirme Başvuru Formu ek11 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.12 Öğretim Elemanları Uzun Süreli Görevlendirme Başvuru Formu ek 12 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.13 Bütçe Aktarım Talebi Formu ek 13 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.14 Sonuç Raporu Hakem Değerlendirme Formu ek 14 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.15 Makale Teşvik Bildirim Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.16 Kitap Teşvik Bildirim Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 02/11/2022 Görüntüle
BAP.FR.17 Proje Teşvik Bildirim Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.18 Atıf Teşvik Bildirim Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.19 Editing Destek Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
F.FR.40 Staj Defteri Form Gedik MYO 15/08/2022 02/02/2023 Görüntüle
BAP.SM.01 BAP PROJE BAŞVUSU İŞ AKIŞI İş Akışı BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 04/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.SM.02 Atıf Teşvik Bildirimi İş Akış Şeması İş Akışı BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 14/10/2022 14/10/2022 Görüntüle
BAP.SM.03 Editing Destek İş Akış Şeması İş Akışı BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 14/10/2022 14/10/2022 Görüntüle
BAP.SM.04 Kitap-Kitap Bölümü Teşvik Bildirimi İş Akış Şeması İş Akışı BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 14/10/2022 14/10/2022 Görüntüle
BAP.SM.05 Makale Teşvik Bildirimi İş Akış Şeması İş Akışı BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 14/10/2022 14/10/2022 Görüntüle
BAP.SM.06 Proje Teşvik Bildirimi İş Akış Şeması İş Akışı BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 14/10/2022 14/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.20 Bilimsel Etkinliklere Katılım Teşvik Ödemesi Talep Dilekçesi Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 18/10/2022 18/10/2022 Görüntüle
F.SC.08 Bilimsel Araştırma Projeleri Alt Süreci Süreçler Akademik Birimler 12/04/2023 12/04/2023 Görüntüle
F.SC.09 Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Alt Süreci Süreçler Akademik Birimler 12/04/2023 12/04/2023 Görüntüle
BAP.FR.21 Bilimsel Etkinlik Katılım_Masraf Beyan Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 21/10/2022 21/10/2022 Görüntüle
BAP.SM.07 Bilimsel Etkinliklere Katılım Başvuru İş Akışı İş Akışı BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 21/10/2022 21/10/2022 Görüntüle
F.FR.44 İşletmede Mesleki Eğitim Tespit Formu Form Akademik Birimler 01/11/2022 01/11/2022 Görüntüle
F.FR.45 Yaz Stajı Öğrenci Tespit Formu Form Akademik Birimler 01/11/2022 29/11/2022 Görüntüle
F.FR.46 Mesleki Eğitim Uygulama Defteri Form Akademik Birimler 01/11/2022 29/11/2022 Görüntüle
F.FR.47 İşletmede Mesleki Eğitim Bilgi Formu Form Akademik Birimler 01/11/2022 29/11/2022 Görüntüle
F.FR.48 İşletmede Mesleki Eğitim Devam Takip ve Disiplin Mevzuatına Uyma Formu Form Akademik Birimler 01/11/2022 01/11/2022 Görüntüle
F.FR.49 Mesleki Eğitim İşsizlik Fonu Katkı Bilgi Formu Form Akademik Birimler 01/11/2022 29/11/2022 Görüntüle
F.FR.50 Mesleki Eğitim SGK Taahhüt Formu Form Akademik Birimler 01/11/2022 29/11/2022 Görüntüle
F.SM.15 Mesleki Eğitim Başvurusu İş Akış Şeması İş Akışı Akademik Birimler 01/11/2022 13/01/2023 Görüntüle
BAP.FR.22 Kitap Bölümü Teşvik Bildirim Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 02/11/2022 02/11/2022 Görüntüle
BAP.FR.23 Editörlük Teşvik Bildirim Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 02/11/2022 02/11/2022 Görüntüle
F.SM.16 Mesleki Eğitim Başvurusu İş Akış Şeması 2 İş Akışı Akademik Birimler 01/11/2022 04/11/2022 Görüntüle
F.PRO.01 İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM PROTOKOLÜ Protokol Akademik Birimler 14/11/2022 09/08/2023 Görüntüle
SKS.GT.01 Staj ve Kariyer Koordinatörü Görev Tanımı Görev Tanımları Akademik Birimler 29/11/2022 29/11/2022 Görüntüle
SKS.SM.01 İşyerinde Mesleki Eğitim Akış Şeması Şemalar Akademik Birimler 29/11/2022 29/11/2022 Görüntüle
F.FR.51 Mesleki Eğitim Başvuru Formu Form Akademik Birimler 29/11/2022 29/11/2022 Görüntüle
F.FR.52 İsteğe Bağlı Staj İşyeri Onay Bilgi Formu Form Akademik Birimler 30/11/2022 30/11/2022 Görüntüle
F.FR.53 İsteğe Bağlı Staj Formu Form Akademik Birimler 30/11/2022 30/11/2022 Görüntüle
F.FR.55 İşletmede Mesleki Eğitim -İşletme İçin Anket Formu Form Akademik Birimler 13/12/2022 13/12/2022 Görüntüle
F.FR.56 İşletmede Mesleki Eğitim -Öğrenci Memnuniyet Anketi Form Akademik Birimler 13/12/2022 13/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.01 Anket İzin Talebi Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.02 Ders Kayıt Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.03 Ders Muafiyeti Başvuru Formu Form Enstitüler 15/12/2022 13/01/2023 Görüntüle
ENS.FR.04 Kayıt Dondurma Başvuru Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.05 Kayıt Sildirme Başvuru Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.06 Kurum Dışı Yatay Geçiş Başvuru Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.07 Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.08 Mazeret Sınavı Başvuru Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.09 Not Düzeltme Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.10 Özel Öğrenci Başvuru Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.11 Sınav Sonucu İtiraz Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.12 Danışman Değişikliği Öneri Formu Form Enstitüler 15/12/2022 04/01/2023 Görüntüle
ENS.FR.14 Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.15 İkinci Danışman Öneri Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.16 Tez Konusu Onay Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.17 Jüri Ödeme Talep Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.18 Danışman Öneri Formu Form Enstitüler 15/12/2022 27/01/2023 Görüntüle
ENS.FR.19 Jüri Tez Onay Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.20 Mezuniyet İçin Ciltli Tez Teslim Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.21 Tez Değerlendirme Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.22 Tez Erişim Engellenmesi Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.23 Tez Kontrol Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.24 Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.25 Danışman Değişikliği Öneri Formu Form Enstitüler 15/12/2022 04/01/2023 Görüntüle
ENS.FR.26 Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans-Doktora Tez Benzerlik Raporu Başvuru ve Uygunluk Raporu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.27 Doktora Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.28 Doktora Tez İzleme Raporu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.30 Doktora Tez Jürisi Öneri Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.31 DOKTORA_Tez Konusu Değişikliği Öneri Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.32 Tez İzleme Komitesi Değişikliği Öneri Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.33 Tez İzleme Komitesi Öneri Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.34 Tez Önerisi Savunma Sınav Tutanağı Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.35 Doktora Yeterlik Başvuru Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.36 Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.37 Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Tutanağı Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.38 Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Tutanağı Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.39 Doktora Yeterlik Sözlü Sınav ve Sonuçları Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.40 Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Yoklama Tutanağı Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.41 Doktora Yeterlik Teslim Tutanağı Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.42 Doktora Yeterlik Yazılı Sınav Tutanağı Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.43 Doktora Yeterlik Yazılı Sınav ve Sonuçları Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.44 Doktora Yeterlik Yazılı Sınavı Yoklama Tutanağı Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.45 Proje Konusu Değişikliği Öneri Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.46 Proje Konusu Öneri Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.47 Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Onay Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.48 Tezli Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Konusu Değişikliği Öneri Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
F.FR.57 Anestezi Programı Staj Değerlendirme Formu Form Akademik Birimler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
F.FR.58 Staj Takip Çizelgesi Form Akademik Birimler 19/12/2022 20/12/2022 Görüntüle
TEM.FR.01 TUVALET-LAVABO TEMİZLİK PLANI TAKİP FORMU Form İdari İşler Daire Başkanlığı 20/12/2022 20/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.49 Ders Muafiyeti Formu Form Enstitüler 04/01/2023 04/01/2023 Görüntüle
ENS.FR.50 Doktora Tez Başlığı Değişikliği Öneri Formu Form Enstitüler 04/01/2023 04/01/2023 Görüntüle
SA.FR.01 MUAYENE KABUL VE/VEYA TESLİM ALMA TUTANAĞI Form Mali İşler Daire Başkanlığı 04/01/2023 07/04/2023 Görüntüle
BAP.FR.26 BAP Kurum İçi Hakem Öneri Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 04/01/2023 04/01/2023 Görüntüle
BAP.FR.24 Bilimsel Amaçlı Akademik İzin Dilekçesi Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 04/01/2023 04/01/2023 Görüntüle
BAP.FR.25 Bilimsel Amaçlı Akademik İzin Sonuç Raporu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 04/01/2023 04/01/2023 Görüntüle
BAP.SM.08 Bilimsel Amaçlı Akademik İzin İş Akışı Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 04/01/2023 04/01/2023 Görüntüle
F.FR.01 İngilizce Address and Contact Change Form Form Fakülteler 04/01/2023 04/01/2023 Görüntüle
F.FR.02 İngilizce Major - Double Major - Equivalent Lessons Form Fakülteler 04/01/2023 04/01/2023 Görüntüle
F.FR.03 İngilizce Major - Double Major - Common Lessons Form Fakülteler 04/01/2023 04/01/2023 Görüntüle
ENS.FR.52 Yüksek Lisans Tez Jürisi Öneri Formu Form Enstitüler 04/01/2023 04/01/2023 Görüntüle
F.FR.11 İNGİLİZCE Make Up Exam - Mark Raising Application Petition Form Fakülteler 04/01/2023 05/01/2023 Görüntüle
F.FR.12 İNGİLİZCE Double Major Lectures (v.63205a73a3aa9) Form Fakülteler 04/01/2023 05/01/2023 Görüntüle
F.FR.13 İNGİLİZCE Grade Chart of Common or Equivalent Admission Lectures in Double Major (v.63205aae7eb1e) Form Fakülteler 04/01/2023 05/01/2023 Görüntüle
F.FR.14 İNGİLİZCE Lecture Link Form (v.632db3bd6ca85) Form Fakülteler 04/01/2023 05/01/2023 Görüntüle
F.FR.16 İNGİLİZCE Lecture Registration Form (v.632da79f003e5) Form Fakülteler 04/01/2023 05/01/2023 Görüntüle
F.FR.22 İNGİLİZCE Deregistration Form (v.632da8e50943e) Form Fakülteler 16/01/2023 16/01/2023 Görüntüle
F.FR.23 İNGİLİZCE Summer School Lecture Registration Form (v.632da96dd7a71) Form Fakülteler 16/01/2023 16/01/2023 Görüntüle
F.FR.24 İNGİLİZCE Make Up Exam Application Form (v.632da9c37bbcc) Form Fakülteler 16/01/2023 16/01/2023 Görüntüle
F.FR.25 İNGİLİZCE Form of Dismissal for Graduation (v.632daa77b3984) Form Fakülteler 16/01/2023 16/01/2023 Görüntüle
F.FR.26 İNGİLİZCE Exam Grade Objection Form (v.632dab3b4d20d) Form Fakülteler 16/01/2023 16/01/2023 Görüntüle
F.FR.42 İNGİLİZCE Course Information Form Form Fakülteler 03/05/2023 04/05/2023 Görüntüle
F.FR.70 Uygulamalı Eğitim Esasları ve Tarafların Yükümlülüklerine İlişkin Ek Protokol Form Akademik Birimler 17/01/2023 17/01/2023 Görüntüle
F.FR.17 İNGİLİZCE Lecture Exemption Application Form (v.632da7d9c30f5) Form Fakülteler 18/01/2023 18/01/2023 Görüntüle
F.FR.18 İNGİLİZCE Double Major Application Form (v.63206ce4b77a5) Form Fakülteler 18/01/2023 18/01/2023 Görüntüle
F.FR.19 İNGİLİZCE General Purpose Petition (v.632da851def36) Form Fakülteler 18/01/2023 18/01/2023 Görüntüle
F.FR.20 İNGİLİZCE Duplicate (Second Copy of the Diploma) Application Form (v.632da88de7d81) Form Fakülteler 18/01/2023 18/01/2023 Görüntüle
F.FR.21 İNGİLİZCE Suspending Registration Application Form (v.634417aadd488) Form Fakülteler 18/01/2023 18/01/2023 Görüntüle
F.FR.59 Öğrenci Sigorta Giriş Formu Form Akademik Birimler 17/01/2023 18/08/2023 Görüntüle
F.FR.32 İNGİLİZCE Minor Program Application Form (v.632073fff25d4) Form Fakülteler 18/01/2023 18/01/2023 Görüntüle
F.FR.27 İNGİLİZCE Single Lecture Exam Application Form (v.632dabe3dbb28) Form Fakülteler 18/01/2023 18/01/2023 Görüntüle
F.FR.28 İNGİLİZCE Exemption and Apaption Form (v.63451b598db32) Form Fakülteler 18/01/2023 18/01/2023 Görüntüle
F.FR.29 İNGİLİZCE Minor Program Lectures (v.632dacda81ae4) Form Fakülteler 18/01/2023 18/01/2023 Görüntüle
F.FR.30 İNGİLİZCE Horizontal Transfer Application Form (v.632dae111eb8a) Form Fakülteler 18/01/2023 18/01/2023 Görüntüle
F.FR.31 İNGİLİZCE Application Form for Taking Lectures from Another University in Summer School (v.632dae78510b1) Form Fakülteler 18/01/2023 18/01/2023 Görüntüle
ENS.FR.53 Proje Danışmanı Öneri Formu Form Enstitüler 27/01/2023 28/03/2024 Görüntüle
F.FR.71 Özel Öğrenci Başvuru Formu Lisans Form Akademik Birimler 02/02/2023 02/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.01 Aday Mülakat Formu Form Personel Daire Başkanlığı 10/02/2023 10/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.02 Akademik Personel Özgeçmiş Örneği Form Personel Daire Başkanlığı 10/02/2023 10/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.03 Akademik Personel Özgeçmiş Örneği-İngilizce Form Personel Daire Başkanlığı 10/02/2023 10/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.04 Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Formu Form Personel Daire Başkanlığı 10/02/2023 10/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.05 Araştırma Görevlisi Sınav Sonuç Tablosu Form Personel Daire Başkanlığı 10/02/2023 10/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.06 Öğretim Elemanı Atama Onayı Form Personel Daire Başkanlığı 10/02/2023 10/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.07 Fazla Çalışma Mesai Formu Form Personel Daire Başkanlığı 10/02/2023 24/01/2024 Görüntüle
PDB.FR.08 Günlük Görev Formu Form Personel Daire Başkanlığı 10/02/2023 02/01/2024 Görüntüle
PDB.FR.09 Günlük İzin Formu Form Personel Daire Başkanlığı 10/02/2023 02/01/2024 Görüntüle
PDB.FR.10 İdari Personel Atama Formu Form Personel Daire Başkanlığı 10/02/2023 10/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.11 İdari Personel İş Başvuru Formu Form Personel Daire Başkanlığı 10/02/2023 10/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.12 İlişik Kesme Belgesi Form Personel Daire Başkanlığı 10/02/2023 10/02/2023 Görüntüle
F.FR.72 Uygulamalı Eğitim İş Yeri Değişikliği Formu Form Akademik Birimler 13/02/2023 13/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.13 İş Kazası Bildirim Formu Form Personel Daire Başkanlığı 13/02/2023 13/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.14 Jüri Ücret Ödemesi Form Personel Daire Başkanlığı 13/02/2023 24/10/2023 Görüntüle
PDB.FR.15 Kısmi Zamanlı Öğretim Elemanı Ücret Çizelgesi Form Personel Daire Başkanlığı 13/02/2023 13/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.16 Muvafakatname Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.17 Öğr.Gör. ve Arş. Gör. Başvuru Formu Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.18 Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.19 Öğretim Üyesi Başvuru Formu Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.20 Oryantasyon Formu Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 24/04/2023 Görüntüle
PDB.FR.21 Öğretim Elemanı Atama Onayı Form Personel Daire Başkanlığı 21/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.22 Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Formu Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.23 Prof.Dr. Check List Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.24 Doç.Dr. Check List Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.25 Dr. Öğretim Üyesi Check List Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.26 Öğretim Görevlisi Check List Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.27 Araştırma Görevlisi Check List Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.28 Yabancı Uyruklu Doktora Öğretim Üyesi Check List Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.29 Yabancı Uyruklu Öğretim Görevlisi check list Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.30 Yıllık İzin Formu Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 02/01/2024 Görüntüle
PDB.FR.31 Sınav Kağıdı( Arş. Gör.- Öğr.Gör.) Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.32 Sınav Yoklama Tutanağı Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.33 Muvafakatname Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.34 Tam Zamanlı Öğretim Elemanı Ücret Çizelgesi Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.35 Ücret Çizelgesi Öğrenci Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 07/03/2023 Görüntüle
PDB.FR.36 Yıllık İzin Dilekçesi-Borçlu Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
ÖİDB.GT.01 Öğrenci İşleri Müdür Görev Tanımı Görev Tanımları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 20/02/2023 27/04/2023 Görüntüle
ÖİDB.GT.02 Öğrenci İşleri Daire Başkanı Görev Tanımı Görev Tanımları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 20/02/2023 27/04/2023 Görüntüle
ÖİDB.GT.03 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Personel Görev Tanımı (Banko) Görev Tanımları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 20/02/2023 27/04/2023 Görüntüle
ÖİDB.GT.04 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Personel Görev Tanımı (Lisans) Görev Tanımları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 20/02/2023 27/04/2023 Görüntüle
ÖİDB.GT.05 Öğrenci İşleri Daire Başlanlığı Personel Görev Tanımı (Lisansüstü) Görev Tanımları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 20/02/2023 27/04/2023 Görüntüle
ÖİDB.GT.06 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Personel Görev Tanımı (MYO) Görev Tanımları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 20/02/2023 27/04/2023 Görüntüle
ÖİDB.GT.07 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Personel Görev Tanımı (Uluslararası Öğrenciler İçin) Görev Tanımları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 20/02/2023 27/04/2023 Görüntüle
ÖİDB.FR.01 Geçici Mezuniyet Belgesi Kayıp Başvuru Formu Form Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 21/02/2023 03/04/2023 Görüntüle
ÖİDB.FR.02 Genel Amaçlı Dilekçe Form Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 21/02/2023 03/04/2023 Görüntüle
ÖİDB.FR.05 Kayıt Sildirme Başvuru Formu Form Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 21/02/2023 03/04/2023 Görüntüle
ÖİDB.FR.06 Mezuniyet Nedeni ile İlişik Kesme Başvuru Formu Form Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 21/02/2023 17/05/2023 Görüntüle
ÖİDB.FR.07 Mezuniyet Yemini Form Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 21/02/2023 03/04/2023 Görüntüle
ÖİDB.FR.09 Öğrenci Kimlik Kartı Kayıp Formu Form Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 21/02/2023 05/04/2023 Görüntüle
ÖİDB.FR.10 Yatay Geçişten Kendi İsteği ile Vazgeçme Formu Form Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 21/02/2023 17/05/2023 Görüntüle
ÖİDB.FR.11 Eksik Evrak Formu Form Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 21/02/2023 17/05/2023 Görüntüle
PDB.GT.01 Personel Daire Başkanlığı Personel Görev Tanımı Görev Tanımları Personel Daire Başkanlığı 21/02/2023 21/02/2023 Görüntüle
PDB.GT.02 Personel Daire Başkanlığı Diğer Personel Görev Tanımı Görev Tanımları Personel Daire Başkanlığı 21/02/2023 21/02/2023 Görüntüle
PDB.GT.03 Personel Daire Başkanı Görev Tanımı Görev Tanımları Personel Daire Başkanlığı 21/02/2023 21/02/2023 Görüntüle
PDB.GT.04 Personel Müdürü Görev Tanımı Görev Tanımları Personel Daire Başkanlığı 21/02/2023 21/02/2023 Görüntüle
F.GT.01 Dekan Görev Tanımı Görev Tanımları Fakülteler 22/02/2023 06/03/2023 Görüntüle
F.GT.02 Dekan Yardımcısı Görev Tanımı Görev Tanımları Fakülteler 22/02/2023 06/03/2023 Görüntüle
F.GT.03 Bölüm Başkanı Görev Tanımı Görev Tanımları Fakülteler 22/02/2023 06/03/2023 Görüntüle
F.GT.04 Bölüm Başkan Yardımcısı Görev Tanımı Görev Tanımları Fakülteler 22/02/2023 06/03/2023 Görüntüle
F.GT.05 Fakülte Öğretim Üyesi Görev Tanımı Görev Tanımları Fakülteler 22/02/2023 22/02/2023 Görüntüle
F.GT.06 Araştırma Görevlisi Görev Tanımı Görev Tanımları Fakülteler 22/02/2023 22/02/2023 Görüntüle
YO.GT.03 Yüksekokul Öğretim Üyesi Görev Tanımı Görev Tanımları Yüksekokul 22/02/2023 22/02/2023 Görüntüle
F.GT.09 Dekan Sekreteri Görev Tanımı Görev Tanımları Fakülteler 22/02/2023 22/02/2023 Görüntüle
ENS.ORG.01 Enstitü Organizasyon Şeması Şemalar Enstitüler 24/03/2023 30/04/2024 Görüntüle
ENS.GT.01 Enstitü Anabilim Dalı Başkanı Görev Tanımı Görev Tanımları Enstitüler 24/03/2023 24/03/2023 Görüntüle
ENS.GT.02 Enstitü Kurulu Görev Tanımı Form Enstitüler 24/03/2023 24/03/2023 Görüntüle
ENS.GT.03 Enstitü Müdür Yardımcısı Görev Tanımı Görev Tanımları Enstitüler 24/03/2023 24/03/2023 Görüntüle
ENS.GT.04 Enstitü Müdürü Görev Tanımı Görev Tanımları Enstitüler 24/03/2023 24/03/2023 Görüntüle
ÖİDB.FR.12 Burs Başvuru Formu Form Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 03/04/2023 03/04/2023 Görüntüle
ÖİDB.FR.13 Mezuniyet Yemini (Uluslararası Öğrenci) Form Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 03/04/2023 03/04/2023 Görüntüle
ÖİDB.FR.14 Öğrenci Kimlik Kartı Başvuru Formu Form Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 03/04/2023 03/04/2023 Görüntüle
ÖİDB.FR.15 Taahhütname Form Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 03/04/2023 25/08/2023 Görüntüle
ÖİDB.FR.16 Uluslararası Öğrenci Bilgi Formu Form Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 03/04/2023 03/04/2023 Görüntüle
ÖİDB.FR.17 Uluslararası Öğrenci Kayıt Kabul Taahhütnamesi Form Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 03/04/2023 03/04/2023 Görüntüle
KİT.FR.03 Etkinlik Talep Formu Form Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı 04/04/2023 10/04/2023 Görüntüle
ENS.GT.05 Enstitü Personeli Görev Tanımı Görev Tanımları Enstitüler 05/04/2023 05/04/2023 Görüntüle
ENS.GT.06 Enstitü Sekreteri Görev Tanımı Görev Tanımları Enstitüler 05/04/2023 05/04/2023 Görüntüle
ENS.GT.07 Enstitü Yönetim Kurulu Görev Tanımı Görev Tanımları Enstitüler 05/04/2023 05/04/2023 Görüntüle
ENS.SM.01 LEE DANIŞMAN ATAMA İŞ AKIŞI İş Akışı Enstitüler 05/04/2023 05/04/2023 Görüntüle
ENS.SM.02 LEE DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ İŞ AKIŞI İş Akışı Enstitüler 05/04/2023 05/04/2023 Görüntüle
ENS.SM.03 LEE DERS MUAFİYETİ İŞ AKIŞI İş Akışı Enstitüler 05/04/2023 05/04/2023 Görüntüle
ENS.SM.04 LEE DOKTORA TEZ BAŞLIĞI DEĞİŞİKLİĞİ İŞ AKIŞI İş Akışı Enstitüler 05/04/2023 05/04/2023 Görüntüle
ENS.SM.05 LEE DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ İŞ AKIŞI İş Akışı Enstitüler 05/04/2023 05/04/2023 Görüntüle
ENS.SM.06 LEE DOKTORA TEZ ÖNERİSİ SONUCU İŞ AKIŞI İş Akışı Enstitüler 05/04/2023 05/04/2023 Görüntüle
ENS.SM.07 LEE DOKTORA TEZ RAPOR SONUCU İŞ AKIŞI İş Akışı Enstitüler 05/04/2023 05/04/2023 Görüntüle
ENS.SM.08 LEE DOKTORA YETERLİK BAŞVURU İŞ AKIŞI (2) İş Akışı Enstitüler 05/04/2023 05/04/2023 Görüntüle
ENS.SM.09 LEE DOKTORA YETERLİK SONUCU İŞ AKIŞI İş Akışı Enstitüler 05/04/2023 05/04/2023 Görüntüle
ENS.SM.10 LEE İKİNCİ DANIŞMAN BELİRLEME İŞ AKIŞI İş Akışı Enstitüler 05/04/2023 05/04/2023 Görüntüle
ENS.SM.11 LEE İLİŞİK KESME BAŞVURUSU İŞ AKIŞI İş Akışı Enstitüler 05/04/2023 05/04/2023 Görüntüle
ENS.SM.12 LEE KAYIT DONDURMA BAŞVURUSU İŞ AKIŞI İş Akışı Enstitüler 05/04/2023 05/04/2023 Görüntüle
ENS.SM.13 LEE KESİN KAYIT İŞLEMİ İŞ AKIŞI İş Akışı Enstitüler 05/04/2023 05/04/2023 Görüntüle
ENS.SM.14 LEE MAZERET SINAVI BAŞVURUSU İŞ AKIŞI İş Akışı Enstitüler 05/04/2023 05/04/2023 Görüntüle
ENS.SM.15 LEE MEZUNİYET İŞ AKIŞI İş Akışı Enstitüler 05/04/2023 05/04/2023 Görüntüle
ENS.SM.16 LEE ÖĞRETİM ÜYESİ NOT DÜZELTME İŞ AKIŞI İş Akışı Enstitüler 05/04/2023 05/04/2023 Görüntüle
ENS.SM.17 LEE ÖZEL-MİSAFİR ÖĞRENCİ DERS ALMA İŞ AKIŞI İş Akışı Enstitüler 05/04/2023 05/04/2023 Görüntüle
ENS.SM.18 LEE TEZ ERİŞİMİ KISITI İŞ AKIŞI İş Akışı Enstitüler 05/04/2023 05/04/2023 Görüntüle
ENS.SM.19 LEE TEZ TESLİMİ İŞ AKIŞI İş Akışı Enstitüler 05/04/2023 05/04/2023 Görüntüle
ENS.SM.20 LEE YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İŞ AKIŞI İş Akışı Enstitüler 05/04/2023 05/04/2023 Görüntüle
ENS.SM.21 LEE YÜKSEK LİSANS TEZ BAŞLIĞI DEĞİŞİKLİĞİ İŞ AKIŞI İş Akışı Enstitüler 05/04/2023 05/04/2023 Görüntüle
ENS.SM.22 LEE YÜKSEK LİSANS TEZ KONUSU ONAYI İŞ AKIŞI İş Akışı Enstitüler 05/04/2023 05/04/2023 Görüntüle
YGK.FR.01 İş Analiz Formu Form Yazılım Geliştirme Koordinatörlüğü 05/04/2023 05/04/2023 Görüntüle
YGK.FR.02 İş Teslimat Formu Form Yazılım Geliştirme Koordinatörlüğü 05/04/2023 05/04/2023 Görüntüle
YGK.FR.03 Günlük Toplantı Şeması Form Yazılım Geliştirme Koordinatörlüğü 05/04/2023 05/04/2023 Görüntüle
YGK.FR.04 Haftalık Toplantı Şeması Form Yazılım Geliştirme Koordinatörlüğü 05/04/2023 05/04/2023 Görüntüle
F.GT.08 Fakülte Sekreteri Görev Tanımı Görev Tanımları Akademik Birimler 06/04/2023 06/04/2023 Görüntüle
F.ORG.01 Fakülte Organizasyon Şeması Şemalar Fakülteler 06/04/2023 06/04/2023 Görüntüle
SA.FR.02 Kargo Teslim Formu Form Mali İşler Daire Başkanlığı 07/04/2023 07/04/2023 Görüntüle
SA.FR.03 Satın Alma Talep ve Onay Formu Form Mali İşler Daire Başkanlığı 07/04/2023 03/07/2023 Görüntüle
KİT.FR.01 Fuar Formu Form Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı 10/04/2023 10/04/2023 Görüntüle
KİT.FR.02 Lise Etkinlik Formu Form Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı 10/04/2023 10/04/2023 Görüntüle
KİT.FR.09 Öğrenci bilgi formu Form Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı 10/04/2023 10/04/2023 Görüntüle
KİT.FR.04 Kampüs Ziyaret Formu Form Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı 10/04/2023 10/04/2023 Görüntüle
KİT.FR.05 Tanıtım Tercih Memnuniyet Anketi Form Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı 10/04/2023 10/04/2023 Görüntüle
KİT.FR.06 Fuar Raporu Form Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı 10/04/2023 10/04/2023 Görüntüle
KİT.FR.07 Bilinilirlik Anketi Form Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı 10/04/2023 10/04/2023 Görüntüle
KİT.GT.03 Tanıtım Uzmanı Görev Tanımı Görev Tanımları Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı 10/04/2023 10/04/2023 Görüntüle
KİT.GT.04 Tanıtım Müdürü Görev Tanımı Form Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı 10/04/2023 10/04/2023 Görüntüle
KİT.SM.01 Tercih Tanıtım Ziyaret Günleri İş Akışı İş Akışı Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı 10/04/2023 10/04/2023 Görüntüle
KİT.SM.02 Fuar Faaliyetleri İş Akışı İş Akışı Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı 10/04/2023 10/04/2023 Görüntüle
KİT.ORG.01 Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması Şemalar Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı 10/04/2023 10/04/2023 Görüntüle
KİT.SM.03 Tercih Dönemi Tanıtım Faaliyetleri İş Akışı İş Akışı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 10/04/2023 10/04/2023 Görüntüle
KİT.SM.04 Tanıtım Ziyaret Faaliyetleri İş Akışı İş Akışı Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı 10/04/2023 10/04/2023 Görüntüle
KİT.SC.02 Tanıtım Alt Süreci Süreçler Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı 10/04/2023 10/04/2023 Görüntüle
SGDB.PR.02 Risk Yönetimi Prosedürü Prosedür Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 01/04/2023 24/04/2023 Görüntüle
YİM.SM.01 İGÜN Yazı İşleri Müdürlüğü Gelen Evrak Kayıt İş Akışı İş Akışı Yazı İşleri Müdürlüğü 01/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
YİM.SM.02 İGÜN Yazı İşleri Müdürlüğü Giden Evrak İş Akışı İş Akışı Yazı İşleri Müdürlüğü 01/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
YİM.SM.03 İGÜN Yazı İşleri Müdürlüğü Kurum Dışı Evrak Gönderimi İş Akışı İş Akışı Yazı İşleri Müdürlüğü 01/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
YİM.SM.04 İGÜN Yazı İşleri Müdürlüğü Üniversite Yönetim Kurulu İş Akışı İş Akışı Yazı İşleri Müdürlüğü 01/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
YİM.SM.05 İGÜN Yazı İşleri Müdürlüğü Senato İş Akışı İş Akışı Yazı İşleri Müdürlüğü 01/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
YİM.ORG.01 Organizasyon Şeması Şemalar Yazı İşleri Müdürlüğü 01/04/2023 20/05/2024 Görüntüle
YİM.PR.01 Yazı İşleri Prosedürü Prosedür Yazı İşleri Müdürlüğü 01/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
YİM.GT.01 Yazı İşleri Müdürlüğü Müdür Görev Tanımı Görev Tanımları Yazı İşleri Müdürlüğü 01/04/2023 21/05/2024 Görüntüle
YİM.GT.02 Yazı İşleri Müdürlüğü Personel Görev Tanımı Görev Tanımları Yazı İşleri Müdürlüğü 01/04/2023 21/05/2024 Görüntüle
YİM.SC.01 Yazı İşleri Müdürlüğü Alt Süreci Süreçler Yazı İşleri Müdürlüğü 01/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
YİM.VM.01 Yazı İşleri Müdürlüğü Vizyon ve Misyon Form Yazı İşleri Müdürlüğü 01/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
YİM.POL.01 Yazı İşleri Müdürlüğü Kalite Politikası Form Yazı İşleri Müdürlüğü 01/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
PDB.ORG.01 Personel Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması Şemalar Personel Daire Başkanlığı 01/04/2023 20/05/2024 Görüntüle
PDB.SM.01 İdari Personel İşe Alım İş Akışı İş Akışı Personel Daire Başkanlığı 01/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
PDB.SM.02 Personel İlişik Kesme İş Akışı İş Akışı Personel Daire Başkanlığı 01/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
PDB.SM.03 Dr. Öğr. Üyesi İşe Alım İş Akışı İş Akışı Personel Daire Başkanlığı 01/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
PDB.SM.04 Doçent İşe Alım İş Akışı İş Akışı Personel Daire Başkanlığı 01/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
PDB.SM.05 Profesör İşe Alım İş Akışı İş Akışı Personel Daire Başkanlığı 01/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
PDB.SM.06 Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi İşe Alım İş Akışı İş Akışı Personel Daire Başkanlığı 01/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
PDB.SM.07 Akademik İlan Yayınlama İş Akışı İş Akışı Personel Daire Başkanlığı 01/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
PDB.SM.08 Akademik Personel İzin Alma İş Akışı İş Akışı Personel Daire Başkanlığı 01/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
PDB.SM.09 İdari Personel İzin Alma İş Akışı İş Akışı Personel Daire Başkanlığı 01/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
PDB.SM.10 Bölüm-Program Açma İş Akışı İş Akışı Personel Daire Başkanlığı 01/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
PDB.SM.11 Dekan Ataması İş Akışı İş Akışı Personel Daire Başkanlığı 01/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
PDB.SM.12 Tam Zamanlı Öğretim Elemanı Ek Ders Çizelgesi İş Akışı İş Akışı Personel Daire Başkanlığı 01/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
PDB.FR.37 Eğitim Formu Form Personel Daire Başkanlığı 01/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
PDB.PR.01 EĞİTİM PROSEDÜRÜ Prosedür Personel Daire Başkanlığı 01/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
PDB.PR.02 AKADEMİK PERSONEL GÖREVE BAŞLATMA PROSEDÜRÜ Prosedür Personel Daire Başkanlığı 01/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
PDB.PR.03 KISMİ ZAMANLI AKADEMİK PERSONEL GÖREVLENDİRME PROSEDÜRÜ Prosedür Personel Daire Başkanlığı 01/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
PDB.PR.04 İDARİ PERSONEL İŞE ALIM VE İŞTEN ÇIKIŞ PROSEDÜRÜ Prosedür Personel Daire Başkanlığı 01/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
PDB.PR.05 ORYANTASYON EĞİTİMİ PROSEDÜRÜ Prosedür Personel Daire Başkanlığı 01/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
PDB.SC.01 Personel İşlemleri ( İnsan Kaynakları) Alt Süreci Süreçler Personel Daire Başkanlığı 01/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
PDB.VM.01 Personel Daire Başkanlığı Vizyon/Misyon Form Personel Daire Başkanlığı 01/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.FR.01 Etkinlik Sonuç Bildirim Formu Form Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.FR.02 Kulüp Başvurusu Formu Form Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.FR.03 Kulüp Danışmanlığı Kabul Formu Form Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.FR.04 Kulüp Denetim Formu Form Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.FR.05 Kulüp Etkinlikleri Başvuru Formu Form Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 01/04/2024 Görüntüle
SKS.FR.06 Kulüp Genel Kurul Dilekçesi Form Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.FR.07 Kulüp Teknik Sosyal Gezi Başvurusu Form Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.FR.08 Kulüp Üye Kayıt Formu Form Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.FR.09 Kulüp Yönetim Kurulu Bildiri Formu Form Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.FR.10 Salon Tahsis Formu Form Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.FR.11 Stant Açma İstek Formu Form Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.FR.12 Yarı Zamanlı Öğrenci Ücretlendirme Tablosu Form Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.FR.13 REVİRDEN FAYDALANAN ÖĞRENCİ VE PERSONEL TABLOSU Form Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.SM.02 ÖĞRENCİ KULÜBÜ AÇILIŞ İŞ AKIŞI İş Akışı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.SM.03 YURT İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI İş Akışı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.GT.02 Spor Uzmanı Görev Tanımı Görev Tanımları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 06/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.SM.04 ETKİNLİK ORGANİZASYON İŞ AKIŞI İş Akışı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.GT.03 Psikolog Görev Tanımı Görev Tanımları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.GT.04 Hemşire Görev Tanımı Görev Tanımları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.GT.05 Çağrı Merkezi Personeli Görev Tanımı Görev Tanımları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.GT.06 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Görev Tanımı Görev Tanımları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.ORG.01 Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması Şemalar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.SC.01 Sağlık Kültür ve Spor Faaliyetleri Alt Süreci Süreçler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.SM.05 KARİYER MERKEZİ İŞ AKIŞ ŞEMASI İş Akışı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.SM.06 KARİYER MERKEZİ MEZUN ÖZGEÇMİŞ İŞ AKIŞ ŞEMASI İş Akışı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
İİDB.PL.01 İdari İşler Daire Başkanlığı Risk Analizi Plan İdari İşler Daire Başkanlığı 01/04/2023 12/04/2023 Görüntüle
İİDB.FR.01 ARAÇ TALEP FORMU Form İdari İşler Daire Başkanlığı 01/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
İİDB.FR.02 PUANTAJ ÇİZELGESİ Form İdari İşler Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
İİDB.FR.03 Mesai Çizelgesi Dosyası Form İdari İşler Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
İİDB.FR.04 Araç Zimmet Formu Dosyası Form İdari İşler Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
İİDB.GT.02 İdari İşler D.B. Müdür Görev Tanımı Görev Tanımları İdari İşler Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
İİDB.GT.03 İdari İşler D.B. Uzman Görev Tanımı Görev Tanımları İdari İşler Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
İİDB.GT.04 İdari İşler D.B. Bahçıvan Görev Tanımı Görev Tanımları İdari İşler Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
İİDB.GT.05 İdari İşler D.B. Santral Personeli Görev Tanımı Görev Tanımları İdari İşler Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
İİDB.GT.06 İdari İşler D.B. Şoför Görev Tanımı Görev Tanımları İdari İşler Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
İİDB.GT.01 İdari İşler D.B. Daire Başkanı Görev Tanımı Görev Tanımları İdari İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
İİDB.ORG.01 İdari İşler Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması Şemalar İdari İşler Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
İİDB.SC.01 İdari İşler ve Bakım-Onarım Alt Süreci Süreçler İdari İşler Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
İİDB.SM.01 Araç Talebi İş Akış Şeması İş Akışı İdari İşler Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
R.PL.01 Kalite Politikası Misyon-Vizyon Rektörlük 17/08/2022 28/03/2024 Görüntüle
SGDB.PR.03 İLETİŞİM PROSEDÜRÜ Prosedür Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 10/04/2023 24/04/2023 Görüntüle
SGDB.PR.01 Öğrenci Şikayetleri ve Memnuniyet Değerlendirme Prosedürü Prosedür Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 10/04/2023 24/04/2023 Görüntüle
F.SC.10 Toplumsal Katkı Ana Süreci Süreçler Akademik Birimler 12/04/2023 18/04/2023 Görüntüle
F.SC.11 Yönetim Ana Süreci Süreçler Akademik Birimler 12/04/2023 18/04/2023 Görüntüle
KDDB.FR.01 KÜTÜPHANE LİSTE DEMİRBAŞ LİSTESİ Form Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 03/04/2023 13/04/2023 Görüntüle
KDDB.FR.02 MEMNUNİYET ANKETİ Form Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 03/04/2023 13/04/2023 Görüntüle
KDDB.GT.01 Daire Başkanı Görev Tanımı Görev Tanımları Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 03/04/2023 13/04/2023 Görüntüle
KDDB.GT.02 Kütüphane Personeli Görev Tanımı Görev Tanımları Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 03/04/2023 13/04/2023 Görüntüle
KDDB.SM.01 KITS İŞ AKIŞI İş Akışı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 03/04/2023 13/04/2023 Görüntüle
KDDB.SM.02 Kütüphane Kitap & Materyal Alım İş Akışı İş Akışı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 03/04/2023 13/04/2023 Görüntüle
KDDB.ORG.01 KDDB Organizasyon Şeması Şemalar Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 03/04/2023 13/04/2023 Görüntüle
GMYO.FR.01 GMYO e-BÜLTEN Bilgi Formu_Program Dosyası Form Meslek Yüksekokulu 13/04/2023 07/06/2023 Görüntüle
SGDB.PR.04 İGÜN Dokümante Edilmiş Bilgi Prosedürü Prosedür Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 01/08/2022 18/04/2023 Görüntüle
SGDB.TL.03 Paydaş Değerlendirme Talimatı Talimat Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 17/10/2022 14/04/2023 Görüntüle
SGDB.FR.02 İç Tetkik Soru Listesi Form Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 11/04/2023 14/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.54 Enstitü Danışman Öneri-Değişikliği Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.55 Enstitü Doktora Rapor Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.56 Enstitü Doktora Tez Adı Değiş.Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.57 Enstitü Doktora Tez Adı Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.58 Enstitü Doktora Tez İzleme Komitesi-Değişikliği Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.59 Enstitü Doktora Tez Önerisi Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.60 Enstitü Doktora Yeterlik Başvuru Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.61 Enstitü İkinci Danışman Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.62 Enstitü Kayıt Dondurma Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.63 Enstitü Kayıt Sildirme Başvuru Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.64 Enstitü Kurum Dışı Ders Alma-Saydırma Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.65 Enstitü Mazeret Sınavı Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.66 Enstitü Mezuniyet Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.67 Enstitü Öğretim Üyesi Not Düzeltme Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.68 Enstitü Özel-Misafir Öğrenci Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.69 Enstitü Tez Erişimi Kısıtlanması Başvurusu Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.70 Enstitü Tez Teslimi Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.71 Enstitü Y.Lisans Tez Adı Değiş.Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.72 Enstitü Y.Lisans Tez Adı Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.73 Enstitü Yatay Geçiş Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.74 Ensttü Doktora Yeterlik Sonucu Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ÖİDB.ORG.01 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması Şemalar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 01/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
F.FR.73 Sınav Evrakı Teslim Tutanağı Form Fakülteler 18/04/2023 18/04/2023 Görüntüle
GMYO.PL.01 MYO Risk Analiz Planı Plan Meslek Yüksekokulu 18/04/2023 17/07/2023 Görüntüle
F.PL.01 Fakülte Risk Planı Plan Fakülteler 01/04/2023 18/04/2023 Görüntüle
ENS.PL.01 Enstitü Risk Planı Plan Enstitüler 01/04/2023 18/04/2023 Görüntüle
ADM.ORG.01 Adalet Meslek Yüksekokul Organizasyon Şeması Şemalar Yüksekokul 01/04/2023 18/04/2023 Görüntüle
F.FR.74 FAKÜLTE e-BÜLTEN Bilgi Formu_Bölüm_Fakülte Dosyası Form Fakülteler 19/04/2023 06/06/2023 Görüntüle
ENS.SM.23 Tezli Yüksek Lisans Güncel İş Akışı Enstitüler 19/04/2023 19/04/2023 Görüntüle
SGDB.FR.07 İGÜN İç Tetkik Planı Form Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 01/04/2023 24/04/2023 Görüntüle
SGDB.PR.05 İç Tetkik Prosedürü Prosedür Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 01/04/2023 24/04/2023 Görüntüle
GS.SC.01 İdari Destek ve Ana Süreci Süreçler Genel Sekreterlik 13/03/2023 26/04/2023 Görüntüle
YİM.PL.01 Yazı İşleri Müdürlüğü Risk Planı Plan Yazı İşleri Müdürlüğü 11/04/2023 26/04/2023 Görüntüle
KDDB.PL.01 RİSK ANALİZİ PLANI Plan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 01/04/2023 26/04/2023 Görüntüle
KDDB.SC.01 Kütüphane ve Dokümantasyon Alt Süreci Süreçler Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 01/04/2023 26/04/2023 Görüntüle
ÖİDB.LS.01 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Paydaş Listesi Liste Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 27/04/2023 18/05/2023 Görüntüle
İİDB.PL.03 GEDİK ÜNİVERSTESİ MYO- ACİL DURUM PLANI Plan İdari İşler Daire Başkanlığı 01/04/2023 28/04/2023 Görüntüle
ENS.SN.24 Doktora Eğitimi Akış Şeması İş Akışı Enstitüler 28/04/2023 28/04/2023 Görüntüle
ENS.SM.25 Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Akış Şeması İş Akışı Enstitüler 28/04/2023 02/06/2023 Görüntüle
ENS.SM.26 Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimi Akış Şeması İş Akışı Enstitüler 28/04/2023 28/04/2023 Görüntüle
F.FR.75 Sosyal Sorumluluk Projeleri Başvuru Formu Form Fakülteler 24/04/2023 28/04/2023 Görüntüle
F.FR.76 Sosyal Sorumluluk Projeleri Değerlendirme Formu Form Fakülteler 24/04/2023 20/10/2023 Görüntüle
F.FR.77 Sosyal Sorumluluk Projeleri Sonuç Formu Form Fakülteler 24/04/2023 28/04/2023 Görüntüle
YGK.FR.05 Aylık Genel Toplantı Şeması Form Yazılım Geliştirme Koordinatörlüğü 03/05/2023 03/05/2023 Görüntüle
SGDB.PR.06 Yönetim Gözden Geçirme Prosedürü Prosedür Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 01/04/2023 03/05/2023 Görüntüle
F.SM.17 Yeni Ders Açma İş Akışı İş Akışı Akademik Birimler 03/05/2023 04/05/2023 Görüntüle
F.FR.78 Yeni Ders Öneri Formu Form Akademik Birimler 03/05/2023 04/05/2023 Görüntüle
ÖİDB.SM.01 YENİ DERS EKLEME İŞ AKIŞI İş Akışı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 01/05/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.FR.04 Satın Alma Talep ve Onay Formu (10.000-500.000) Form Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 13/11/2023 Görüntüle
SA.FR.05 Satın Alma Talep ve Onay Formu (500.000 ve üstü) Form Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 13/11/2023 Görüntüle
SA.FR.06 Teklif ve Sipariş Formu Form Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.FR.07 Piyasa Fiyat Araştırma ve Onay Formu (500.000 ve üstü) Form Mali İşler Daire Başkanlığı 15/09/2023 13/11/2023 Görüntüle
SA.FR.08 Piyasa Fiyat Araştırma ve Onay Formu (500.000 kadar) Form Mali İşler Daire Başkanlığı 15/09/2023 13/11/2023 Piyasa Fiyat Araştırma ve Onay Formu (500.000 kadar) Görüntüle
SA.FR.09 Sipariş ve Tedarikçi İzleme Formu Form Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.FR.10 Onaylı Tedarikçi Listesi Form Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.FR.11 Tedarikçi Memnuniyet Anketi Form Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.FR.12 İç Memnuniyet Anketi Form Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.FR.13 Yaklaşık Maliyet Cetveli Form Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.FR.14 İhale Onay Belgesi Form Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.FR.15 İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi Form Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.FR.16 Kontrol Teşkilatın Kurulması Form Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.FR.17 Yer Teslim Tutanağı Form Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.FR.18 Avans Teminat Mektubu Form Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.FR.19 Birim Fiyat Teklif Cetveli Form Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.FR.20 Birim Fiyat Teklif Mektubu Form Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.FR.21 Geçici Teminat Mektubu Form Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.FR.22 Götürü Bedel Teklif Mektubu Form Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.FR.23 İş Bitirme Belgesi Form Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.FR.24 İş Ortaklığı Beyannamesi Form Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.FR.25 İş Yeri Görme Belgesi Form Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.FR.26 Kesin Teminat Mektubu Form Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.FR.27 Postadaki Gecikme Tutanağı Form Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.FR.28 İhale Komisyonunca Teslim Alındığına Dair Tutanak Form Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.FR.29 Uygun Olmayan Teklif Zarfı Tutanağı Form Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.FR.30 Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı Form Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.FR.31 Uygun Olmayan Evrak Tutanağı Form Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.FR.32 Teklif Edilen Fiyatlar Cetveli Form Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.FR.33 Değerlendirmeye Esas Teklif Bedeli Cetveli Form Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.FR.34 İhale Komisyon Kararı Form Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.FR.35 Kesinleşen İhale Kararı Form Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.FR.36 Sözleşmeye Davet Form Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.SM.01 Doğrudan Temin İş Akışı İş Akışı Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.SM.02 Fatura Kabul iş akışı İş Akışı Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.SM.03 Teklif Alma İş Akışı Form Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.PR.01 Satınalma Prosedürü Prosedür Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.PL.01 Satın Alma Birimi Risk Planı Plan Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.SC.01 Satın Alma ve Tedarik İşlemleri Alt Süreci Süreçler Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
BAP.FR.27 Patent Teşvik Bildirim Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 08/05/2023 08/05/2023 Görüntüle
ÖİDB.SM.02 ÖSYM (YKS-DGS) Yeni Öğrenci Kayıt İş Akışı İş Akışı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 01/05/2023 09/05/2023 Görüntüle
ÖİDB.SM.03 Bilgi Paketi Oluşturma ve Güncelleme İş Akışı İş Akışı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 01/05/2023 09/05/2023 Görüntüle
ÖİDB.SM.04 Yatay Geçişle Gelen Öğrenci İş Akışı İş Akışı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 01/05/2023 09/05/2023 Görüntüle
ÖİDB.SM.05 Uluslararası Öğrenci Kayıt İş Akışı İş Akışı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 01/05/2023 09/05/2023 Görüntüle
ÖİDB.SM.07 Yandal İş Akışı İş Akışı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 01/05/2023 09/05/2023 Görüntüle
F.LS.18 Gedik Meslek Yüksekokulu Laboratuvar ve Atölye Listesi Liste Meslek Yüksekokulu 09/05/2023 10/05/2024 Görüntüle
KİT.GT.01 Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı Koordinatör Görev Tanımı Görev Tanımları Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı 10/05/2023 10/05/2023 Görüntüle
ÖİDB.SM.08 Mazeret Sınavı İş Akışı İş Akışı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 01/05/2023 10/05/2023 Görüntüle
ÖİDB.SM.10 Kayıt Dondurma İş Akışı İş Akışı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 01/05/2023 10/05/2023 Görüntüle
ÖİDB.SM.11 Müfredat Güncelleme İş Akışı İş Akışı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 01/05/2023 10/05/2023 Görüntüle
ÖİDB.SM.12 Ek Sınav İş Akışı İş Akışı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 01/05/2023 10/05/2023 Görüntüle
ÖİDB.SM.13 Mezuniyet İş Akışı İş Akışı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 01/05/2023 10/05/2023 Görüntüle
ÖİDB.SM.14 Kayıt Sildirme İş Akışı İş Akışı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 01/05/2023 10/05/2023 Görüntüle
F.FR.79 FAKÜLTE e-BÜLTEN Bilgi Formu_Bölüm_Fakülte Dosyası Form Akademik Birimler 11/05/2023 11/05/2023 Görüntüle
SA.FR.37 Avans-KK Kapama_Masraf Formu Dosyası Form Mali İşler Daire Başkanlığı 11/05/2023 12/05/2023 Görüntüle
F.PL.01.MTF Fakülte Risk Planı_MTF Plan Akademik Birimler 10/05/2023 15/05/2023 Görüntüle
F.TL.81.YDYO Yabancı Diller Yüksekokulu Danışman Talimatı Talimat Yüksekokul 16/05/2023 16/05/2023 Görüntüle
F.SM.18.YDYO YABANCI DİLLER HAZIRLIK PROGRAMI İŞ AKIŞ ŞEMASI İş Akışı Yüksekokul 16/05/2023 16/05/2023 Görüntüle
YİM.SM.06 İGÜN Mevzuat Değişikliği İş Akışı İş Akışı Yazı İşleri Müdürlüğü 16/05/2023 16/05/2023 Görüntüle
ÖİDB.SM.09 Kayıt yenileme işlemleri İş Akışı İş Akışı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 18/05/2023 18/05/2023 Görüntüle
ÖİDB.SM.15 Tek Ders Sınavı İş Akışı İş Akışı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 18/05/2023 18/05/2023 Görüntüle
ÖİDB.SM.16 Bütünleme İş Akışı İş Akışı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 18/05/2023 18/05/2023 Görüntüle
ÖİDB.SM.17 Muafiyet İş Akışı İş Akışı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 18/05/2023 18/05/2023 Görüntüle
ÖİDB.SM.18 Yabancı Dil Hazırlık Muafiyet İş Akışı İş Akışı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 18/05/2023 18/05/2023 Görüntüle
ÖİDB.SM.19 Diploma ve Diploma Eki Basım İş Akışı İş Akışı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 18/05/2023 18/05/2023 Görüntüle
ÖİDB.SM.20 Kimlik Kartı Basım İş Akışı İş Akışı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 18/05/2023 18/05/2023 Görüntüle
ÖİDB.SM.21 Kayıp Diploma İş Akış Şeması (İkinci Nüsha) İş Akışı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 18/05/2023 18/05/2023 Görüntüle
ÖİDB.SM.22 Erasmusla Gelen Öğrenci İş Akışı İş Akışı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 18/05/2023 18/05/2023 Görüntüle
ÖİDB.SM.23 Erasmusla Giden Öğrenci İş Akışı İş Akışı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 18/05/2023 18/05/2023 Görüntüle
ÖİDB.SM.24 Disiplin İşleri İş Akışı İş Akışı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 18/05/2023 18/05/2023 Görüntüle
ÖİDB.SM.25 Belge Verme İş Akışı İş Akışı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 18/05/2023 18/05/2023 Görüntüle
ÖİDB.SM.26 Ders Açma İş Akışı İş Akışı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 18/05/2023 18/05/2023 Görüntüle
PDB.FR.38 Personel Daire Başkanlığı Misyon ve Vizyon Misyon-Vizyon Personel Daire Başkanlığı 18/05/2023 18/05/2023 Görüntüle
SA.SM.04 İhale İş Akışı İş Akışı Mali İşler Daire Başkanlığı 01/04/2023 18/05/2023 Görüntüle
SKS.FR.14 İlaç İmha Tutanak Formu Form Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 18/05/2023 18/05/2023 Görüntüle
SA.FR.38 Satın Alma Müdürlüğü Vizyon ve Misyon Form Mali İşler Daire Başkanlığı 18/05/2023 02/06/2023 Görüntüle
ÖİDB.PR.01 Akademik Takvimin Hazırlanması Prosedürü Prosedür Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 18/05/2023 18/05/2023 Görüntüle
ÖİDB.SC.01 Öğrenci İşleri Alt Süreci Süreçler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 15/05/2023 02/06/2023 Görüntüle
ÖİDB.FR.20 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Vizyon ve Misyon Misyon-Vizyon Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 18/05/2023 18/05/2023 Görüntüle
F.LS.20 Gedik Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Talimat ve Listeleri Dosyası Liste Akademik Birimler 18/05/2023 10/05/2024 Görüntüle
SGDB.FR.08 Dış Kaynaklı Doküman Listesi Dosyası Form Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 01/05/2023 22/05/2023 Görüntüle
GMYO.FR.80 Vekalet Formu Form Meslek Yüksekokulu 31/05/2023 31/05/2023 Görüntüle
F.FR.81 Staj - İME Sonuç Listesi Form Fakülteler 31/05/2023 31/05/2023 Görüntüle
YK.FR.01 Sözleşme Form Yayın Koordinatörlüğü 01/06/2023 01/06/2023 Görüntüle
SA.FR.39 Zimmet Tutanağı Form Mali İşler Daire Başkanlığı 02/06/2023 02/06/2023 Görüntüle
PDB.FR.39 Ek Ders Ücreti ile Görevlendirilen Öğretim Elemanlarına Ait Bilgi Formu Form Personel Daire Başkanlığı 06/06/2023 07/06/2023 Görüntüle
PDB.FR.40 Ek Ders Ücreti ile Görevlendirilen Öğretim Elemanına Mahsus Görevlendirme Formu Form Personel Daire Başkanlığı 06/06/2023 07/06/2023 Görüntüle
ENS.FR.75 İmha Tutanak Formu Form Enstitüler 07/06/2023 07/06/2023 Görüntüle
F.FR.82 Staj - İME Muafiyet Dilekçesi Form Fakülteler 15/06/2023 15/06/2023 Görüntüle
SA.FR.40 Piyasa Fiyat Araştırma ve Onay Formu (10.000'e kadar) Form Mali İşler Daire Başkanlığı 03/07/2023 03/07/2023 Görüntüle
EK.FR.01 Engelli Öğrenci Kayıt Formu Form Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü 13/07/2023 13/07/2023 Görüntüle
GMYO.FR.81 Sınav Evrakı Teslim Tutanağı Form Meslek Yüksekokulu 14/07/2023 14/07/2023 Görüntüle
F.FR.34 İNGİLİZCE Compulsory Student Internship- Zorunlu Öğrenci Stajı Formu Form Fakülteler 17/07/2023 17/07/2023 Görüntüle
F.FR.36 İNGİLİZCE INTERNSHIP WORKPLACE APPROVAL INFORMATION FORM - Staj İşyeri Onay Bilgi Formu Form Fakülteler 17/07/2023 17/07/2023 Görüntüle
F.FR.37 İNGİLİZCE INTERNSHIP INFORMATION FORM - Staj Bilgi Formu Form Fakülteler 17/07/2023 17/07/2023 Görüntüle
F.FR.40 İNGİLİZCE INTERNSHIP - Staj Defteri Form Fakülteler 17/07/2023 17/07/2023 Görüntüle
F.FR.45 İNGİLİZCE SUMMER INTERNSHIP STUDENT DETERMINATION FORM - Yaz Stajı Öğrenci Tespit Formu Form Fakülteler 17/07/2023 17/07/2023 Görüntüle
F.FR.52 İNGİLİZCE Optional Internship Workplace Approval Information Form - İsteğe Bağlı Staj İşyeri Onay Bilgi Formu Form Fakülteler 17/07/2023 17/07/2023 Görüntüle
F.FR.53 İNGİLİZCE Optional Internship Form - İsteğe Bağlı Staj Formu Form Fakülteler 17/07/2023 17/07/2023 Görüntüle
F.FR.58 İNGİLİZCE Internship Tracking Schedule - Staj Takip Çizelgesi Form Fakülteler 17/07/2023 17/07/2023 Görüntüle
F.FR.81 İNGİLİZCE Staj -InternshipVocational Training in Business Results List- İME Sonuç Listesi Form Fakülteler 17/07/2023 17/07/2023 Görüntüle
F.FR.82 İNGİLİZCE Staj - Internship Vocational Training Exemption Petition for Employees- İME Muafiyet Dilekçesi Form Fakülteler 17/07/2023 17/07/2023 Görüntüle
F.FR.83 İşletmede Mesleki Eğitim Değerlendirme Formu Form Fakülteler 25/07/2023 25/07/2023 Görüntüle
F.FR.84 İşletmede Mesleki Eğitim Denetim Formu Form Fakülteler 25/07/2023 25/07/2023 Görüntüle
SKS.FR.15 Görüşme Toplantı Raporu Form Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 04/08/2023 04/08/2023 Görüntüle
SKS.FR.16 Mezun Anket Formu Form Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 21/08/2023 21/08/2023 Görüntüle
SKS.SC.02 Mezun Faaliyetleri Alt Süreci Süreçler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 01/08/2023 21/08/2023 Görüntüle
TTO.FR.01 İGÜN Buluş Bildirim Formu Form Teknoloji Transfer Ofisi 01/08/2023 21/08/2023 Görüntüle
SGDB.FR.06 Pukö Döngüsü Formu Değerlendirme Form Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 14/08/2023 28/08/2023 Görüntüle
KİT.FR.10 Haber Talep Formu Form Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı 15/09/2023 15/09/2023 Görüntüle
KİT.FR.11 İGÜN sunum formatı Form Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı 25/09/2023 29/09/2023 Görüntüle
F.FR.85 TGT Uygulama Raporu Form Fakülteler 16/10/2023 25/10/2023 Görüntüle
GMYO.FR.82 Ders Dışı Etkinliğe Katılan Öğrenci Bildirim Formu Form Meslek Yüksekokulu 26/10/2023 26/10/2023 Görüntüle
F.TL.82 İGÜN AKTS Hesaplama Kılavuzu Talimat Akademik Birimler 19/04/2023 20/02/2024 Görüntüle
R.R.01 İstanbul Gedik Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları İlerleme Raporu 2022 Form Rektörlük 10/11/2023 10/11/2023 Görüntüle
F.FR.86 Sınav Yoklama Listesi Form Fakülteler 10/11/2023 13/11/2023 Görüntüle
F.FR.87 Mimarlık Bölümü Staj Defteri Form Fakülteler 13/11/2023 29/03/2024 Görüntüle
PDB.FR.41 PDB.FR.41 Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu Form Personel Daire Başkanlığı 15/11/2023 15/11/2023 Görüntüle
BAP.FR.28 Bilimsel Etkinlik Düzenleme Teşvik Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 23/11/2023 23/11/2023 Görüntüle
F.FR.88 Diploma Tezi Projesi Konu Belirleme Formu Form Fakülteler 28/11/2023 28/11/2023 Görüntüle
F.FR.89 Diploma Tezi Projesi Değerlendirme Formu Form Fakülteler 28/11/2023 28/11/2023 Görüntüle
F.FR.90 Diploma Tezi Projesi Jüri Ortak Raporu Form Fakülteler 28/11/2023 28/11/2023 Görüntüle
F.FR.44 İngilizce Vocational Training ın business Determination Form Form Fakülteler 01/11/2022 07/12/2023 Görüntüle
F.FR.43 İngilizce İngilizce TYYÇ-PY Formu_bölüm ya da program adı Form Fakülteler 12/09/2022 07/12/2023 Görüntüle
F.FR.47 English VOCATIONAL EDUCATION IN BUSINESS INFORMATION FORM Form Fakülteler 13/12/2023 13/12/2023 Görüntüle
F.FR.48 English Vocational Training in Business Attandance Follow up and Disciplinary Legistation Compliance Form Form Fakülteler 13/12/2023 13/12/2023 Görüntüle
F.FR.49 English VOCATIONAL TRAINING IN BUSINESS UNEMPLOYMENT FUND CONTRIBUTION INFORMATION FORM Form Fakülteler 14/12/2023 14/12/2023 Görüntüle
F.FR.50 English VOCATIONAL TRAINING IN BUSINESS SGK(SSI) COMMITMENT FORM Form Fakülteler 14/12/2023 14/12/2023 Görüntüle
F.FR.51 English VOCATIONAL TRAINING APPLICATION FORM Form Fakülteler 14/12/2023 14/12/2023 Görüntüle
SGDB.FR.04 Paydaş Analizi Formu Form Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 15/12/2023 15/12/2023 Görüntüle
F.FR.71 English Special Student Application Form Form Fakülteler 15/12/2023 15/12/2023 Görüntüle
F.FR.72 English WORKPLACE CHANGE FORM IN APPLIED TRAININGS Form Fakülteler 15/12/2023 15/12/2023 Görüntüle
F.FR.91 Mühendislik Mesleki Eğitim Başvuru Formu Form Fakülteler 04/01/2024 04/01/2024 Görüntüle
GMYO.FR.83 MESLEK YÜKSEKOKULU e-BÜLTEN Bilgi Formu Form Meslek Yüksekokulu 10/01/2024 10/01/2024 Görüntüle
F.FR.92 Mesleki Eğitim Staj İşyeri Onay Bilgi Formu Form Fakülteler 31/01/2024 02/02/2024 Görüntüle
F.FR.93 SGK COMMITMENT FORM Form Fakülteler 31/01/2024 31/01/2024 Görüntüle
F.FR.94 UNEMPLOYMENT FUND CONTRIBUTION INFORMATION FORM Form Fakülteler 31/01/2024 31/01/2024 Görüntüle
SGDB.FR.09 Eğitim Memnuniyet Anketi Form Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 14/02/2024 14/02/2024 Görüntüle
SGDB.FR.10 Etkinlik Memnuniyet Anketi Form Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 15/02/2024 15/02/2024 Görüntüle
GMYO.FR.02 Mezuniyet Komisyonu Karar Dilekçesi Form Gedik MYO 19/02/2024 22/02/2024 Görüntüle
F.BİDB.TL.01 Projeksiyon Kullanım Talimatı Talimat Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 01/03/2024 01/03/2024 Görüntüle
SGDB.FR.11 Anket Aksiyon Planı (AAP) Form Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 04/03/2024 04/03/2024 Görüntüle
YK.FR.02 Eklektik Editöryal Kurul Formu Form Yayın Koordinatörlüğü 13/03/2024 13/03/2024 Görüntüle
YK.FR.03 Eklektik Hakem Değerlendirme Formu Form Yayın Koordinatörlüğü 13/03/2024 13/03/2024 Görüntüle
YK.FR.04 Eklektik Alan Editörü Formu Form Yayın Koordinatörlüğü 13/03/2024 13/03/2024 Görüntüle
UO.FR.01 Uluslararası Ofis Direktörü Görev Tanımı Form Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü 18/03/2024 18/03/2024 Görüntüle
UO.SM.02 Uluslararası Ofis Geri Ödeme İş Akış Çizelgesi Form Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü 18/03/2024 18/03/2024 Görüntüle
UO.SM.03 Uluslararası Ofis Kayıt İş Akışı Form Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü 18/03/2024 18/03/2024 Görüntüle
UO.FR.04 Uluslararası Ofis Kayıt Süreci Form Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü 18/03/2024 18/03/2024 Görüntüle
UO.FR.05 Uluslararası Ofis Personeli Görev Tanımı Form Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü 18/03/2024 18/03/2024 Görüntüle
SGDB.GT.02 Fakülte - Program Grubu Strateji Koordinatörü Form Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 20/03/2024 20/03/2024 Görüntüle
GMYO.GT.13 Akademik Danışman Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 26/03/2024 26/03/2024 Görüntüle
SGDB.TT.01 İdari Birimler Kalite Bilgilendirme Toplantı Notları Toplantı Tutanağı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 27/03/2024 27/03/2024 Görüntüle
SGDB.TT.02 İdari Birim Kalite Temsilcileri Toplantı Notları Toplantı Tutanağı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 27/03/2024 27/03/2024 Görüntüle
SGDB.TT.03 Merkez Toplantı Notları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 27/03/2024 27/03/2024 Görüntüle
SGDB.TT.04 Kalite Komisyonu Toplantısı -1 Toplantı Tutanağı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 27/03/2024 27/03/2024 Görüntüle
SGDB.TT.05 İndeks Toplantısı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 27/03/2024 27/03/2024 Görüntüle
SGDB.TT.06 Kalite Toplantı Notları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 27/03/2024 27/03/2024 Görüntüle
SGDB.TT.07 Kalite ve Akreditasyon Toplantısı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 27/03/2024 27/03/2024 Görüntüle
SGDB.TT.08 Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin İşleyişi ile İlgili Koordinasyon Toplantısı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 27/03/2024 27/03/2024 Görüntüle
SGDB.PK.03 Toplumsal Katkı Puko Döngüsü Puko Döngüleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 27/03/2024 27/03/2024 Görüntüle
SGDB.PK.04 Uluslararasılaşma Puko Döngüsü Puko Döngüleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 27/03/2024 27/03/2024 Görüntüle
SGDB.PK.05 Yönetim Sistemi Puko Döngüsü Puko Döngüleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 27/03/2024 27/03/2024 Görüntüle
R.ORG.01 İstanbul Gedik Üniversitesi Organizasyon Şeması Şemalar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 27/03/2024 27/03/2024 Görüntüle
GMYO.GT.14 Tekniker Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 27/03/2024 27/03/2024 Görüntüle
E.O.FR.01 Erasmus ve Diğer Değişim Programları Hareketlilik Öncesi Ders Eşleştirme Formu Form Dış İlişkiler ve Erasmus Koordinatörlüğü 01/04/2024 01/04/2024 Görüntüle
GT.FR.01 Görev Tanım Formu Form Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 19/04/2024 19/04/2024 Görüntüle
PDB.FR.42 Akademik Personel Oryantasyon Formu Form Personel Daire Başkanlığı 26/04/2024 29/04/2024 Görüntüle
MİDB.ORG.01 MİDB.ORG.01 Mali İşler Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması Form Mali İşler Daire Başkanlığı 30/04/2024 30/04/2024 Görüntüle
BİDB.GT.01 Bilgi İşlem Daire V Görev Tanımı Görev Tanımları Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 05/05/2024 08/05/2024 Görüntüle
BİDB.GT.02 Teknik Destek Uzmanı Görev Tanımı Görev Tanımları Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 03/05/2024 03/05/2024 Görüntüle
BİDB.GT.03 Sistem Sorumlusu Görev Tanımı Görev Tanımları Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 03/05/2024 03/05/2024 Görüntüle
BİDB.GT.04 Teknik Destek Sorumlusu Görev Tanımı Görev Tanımları Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 03/05/2024 03/05/2024 Görüntüle
BİDB.FR.01 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Birim Faaliyetleri Form Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 03/05/2024 03/05/2024 Görüntüle
SA.GT. 01 Satın Alma Müdür Görev Tanımı Görev Tanımları Mali İşler Daire Başkanlığı 03/05/2024 03/05/2024 Görüntüle
SA.GT.02 Satın Alma Uzmanı Görev Tanımı Görev Tanımları Mali İşler Daire Başkanlığı 03/05/2024 03/05/2024 Görüntüle
MİDB.GT.01 Mali İşler Daire Başkanı Görev Tanımı Görev Tanımları Mali İşler Daire Başkanlığı 03/05/2024 03/05/2024 Görüntüle
MİDB.GT.02 Bütçe-Planlama Müdürü Görev Tanımı Görev Tanımları Mali İşler Daire Başkanlığı 03/05/2024 03/05/2024 Görüntüle
MİDB.GT.03 Muhasebe Müdürü Görev Tanımı Görev Tanımları Mali İşler Daire Başkanlığı 03/05/2024 03/05/2024 Görüntüle
MİDB.GT.04 Finans Uzmanı Görev Tanımı Görev Tanımları Mali İşler Daire Başkanlığı 03/05/2024 03/05/2024 Görüntüle
MİDB.GT.05 Muhasebe Uzmanı Görev Tanımı Görev Tanımları Mali İşler Daire Başkanlığı 03/05/2024 03/05/2024 Görüntüle
MİDB.GT.06 Muhasebe Personeli Görev Tanımı Görev Tanımları Mali İşler Daire Başkanlığı 03/05/2024 03/05/2024 Görüntüle
MİDB.GT.07 Öğrenci Operasyon Personeli Görev Tanımı Görev Tanımları Mali İşler Daire Başkanlığı 03/05/2024 03/05/2024 Görüntüle
YİM.FR.01 Protokol/Sözleşme Formu Form Yazı İşleri Müdürlüğü 06/05/2024 06/05/2024 Görüntüle
BİDB.FR.03 Veri İmha Talimatı Form Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 03/05/2024 08/05/2024 Görüntüle
TÖ.FR.01 İGÜN-TÖMER KESİN KAYIT FORMU Form Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) 10/05/2024 10/05/2024 Görüntüle
TÖ.FR.02 İGÜN-TÖMER Öğrenci Talep Formu Form Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) 10/05/2024 10/05/2024 Görüntüle
TÖ.FR.03 İGÜN-TÖMER GENEL AMAÇLI DİLEKÇE Form Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) 10/05/2024 10/05/2024 Görüntüle
TÖ.FR.04 TÖMER MİSYON VİZYON Form Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) 10/05/2024 10/05/2024 Görüntüle
TÖ.GT. 03 İGÜN TÖMER- KISMİ ZAMANLI ÖĞR. GÖR. GÖREV TANIM FORMU Görev Tanımları Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) 10/05/2024 10/05/2024 Görüntüle
TÖ.GT.01 İGÜN-TÖMER Merkez Müdürü Görev Tanım Formu Görev Tanımları Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) 10/05/2024 10/05/2024 Görüntüle
TÖ.GT.02 İGÜN-TÖMER Sekreter Görev Tanım Formu Görev Tanımları Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) 10/05/2024 10/05/2024 Görüntüle
TÖ.SM.01 TÖMER KUR BAŞVURUSU VE KAYDI İŞ AKIŞ ŞEMASI Şemalar Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) 10/05/2024 10/05/2024 Görüntüle
TÖ.SM.02 TÖMER SERTİFİKALANDIRMA İŞ AKIŞ ŞEMASI Şemalar Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) 10/05/2024 10/05/2024 Görüntüle
UO.GT.01 Uluslararası Ofis Uzmanı Görev Tanımı Görev Tanımları Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü 10/05/2024 10/05/2024 Görüntüle
F.FR.95 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Staj Defteri Form Fakülteler 14/05/2024 14/05/2024 Görüntüle
BİDB.POL. 01 BGYS Politikası Form Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 15/05/2024 29/05/2024 Görüntüle
ETK.FR.01 ETİK KURUL KOMİSYONU Form Yayın Koordinatörlüğü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ETK.FR.02 Yeni Raportör Değerlendirme Formu Form Yayın Koordinatörlüğü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
GMYO.GT.15 Mezuniyet Komisyonu Görev Tanımı Görev Tanımları Meslek Yüksekokulu 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
GMYO.GT.16 Muafiyet ve İntibak Komisyonu Görev Tanımı Görev Tanımları Meslek Yüksekokulu 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ENS.FR.76 2nd Supervisor Approval Form Form Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ENS.FR.77 Course Registration Form Form Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ENS.FR.79 Doktoral Thesis Proposal Form Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ENS.FR.80 GRADUATE LEAVE OF ABSENCE FORM Form Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ENS.FR.82 Internal Transfer Application Form Form Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ENS.FR.83 Make-up of Midterm Exam Petition Form Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ENS.FR.84 PhD Interim REPORTFORM Form Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ENS.FR.85 Phd Qualification Exam Application Form Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ENS.FR.87 Supervisor Approval Form Form Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ENS.FR.88 Supervisor Change Form Form Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ENS.FR.89 Survey Infırmation Form Form Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ENS.FR.94 Thesis Distribution Before Defending Form Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ENS.FR.95 Thesis Submission Form Form Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ENS.FR.96 Thesis Topic Approval Form Form Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ENS.FR.97 Thesis Topic Change Form Form Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
SEM.GT.01 SORUMLU PERSONEL GÖREV TANIMI Görev Tanımları Sürekli Eğitim Merkezi 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
SEM.GT.02 SEM- UZMAN PERSONEL GÖREV TANIMI Görev Tanımları Sürekli Eğitim Merkezi 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
SEM.ORG. 01 ORGANİZASYON ŞEMASI Şemalar Sürekli Eğitim Merkezi 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ENS.FR.98 Transfering Courses Form Form Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ENS.FR.99 Withdrawal Form Form Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
BİDB.SRC.01 Bilgi İşlem ve Teknik Bakım Onarım Alt Süreci Süreçler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 21/05/2024 20/05/2024 Görüntüle
BİDB.SM.01 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Destek İş Akışı Şemalar Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 20/05/2024 20/05/2024 Görüntüle
YİM.GT.03 Yazı İşleri Müdürlüğü Uzman Görev Tanımı Görev Tanımları Yazı İşleri Müdürlüğü 20/05/2024 20/05/2024 Görüntüle
GS.GT.01 Genel Sekreter Görev Tanımı Görev Tanımları Genel Sekreterlik 21/05/2024 21/05/2024 Görüntüle
GS.GT.02 Genel Sekreter Yardımcısı Görev Tanımı Görev Tanımları Genel Sekreterlik 21/05/2024 21/05/2024 Görüntüle
GT.ŞM.01 Genel Sekreterlik Organizasyon Şeması Şemalar Genel Sekreterlik 21/05/2024 21/05/2024 Görüntüle
BİDB.FR.04 BİLGİ SİSTEMLERİ YEDEKLEME PLANI PROSEDÜRÜ Form Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 21/05/2024 21/05/2024 Görüntüle
BİDB.SM. 01 Organizasyon Şeması Şemalar Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 21/05/2024 21/05/2024 Görüntüle
BİDB.FR.02 Laboratuvar İşlem Formu Form Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 21/05/2024 21/05/2024 Görüntüle
BİDB.FR.05 Zimmet Formu Form Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 21/05/2024 21/05/2024 Görüntüle
BİDB.SRC.02 BİLGİ SİSTEMLERİNİ YÖNETME GENEL SÜRECİ Süreçler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 21/05/2024 21/05/2024 Görüntüle
UTF.ORG.01 Organizasyon Şeması Şemalar Uluslararası Ticaret ve Finans 21/05/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.SM.19 MİM108 TASARIM STÜDYOSUNA GİRİŞ DERSİ İŞ AKIŞ ŞEMASI İş Akışı Mimarlık 21/05/2024 21/05/2024 Görüntüle
F.SM.20 MİM201-202-301-302-401 TASARIM STÜDYOSU I-II-III-IV-V DERSLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI İş Akışı Mimarlık 21/05/2024 21/05/2024 Görüntüle
F.SM.21 MİM402 TASARIM STÜDYOSU VI DERSİ İŞ AKIŞ ŞEMASI İş Akışı Mimarlık 21/05/2024 21/05/2024 Görüntüle
F.SM.22 Mimarlık Bölümü Staj Başvurusu İş Akışı İş Akışı Mimarlık 21/05/2024 21/05/2024 Görüntüle
MİM.ORG.01 Μimarlık Bölümü Organizasyon Şeması Şemalar Mimarlık 21/05/2024 21/05/2024 Görüntüle
KDDB.FR.03 Misyon ve Vizyon Form Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 27/05/2024 27/05/2024 Görüntüle
SGDB.FR.14 ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ EMPLOYEE SATISFACTION SURVEY Form Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 03/06/2024 03/06/2024 Görüntüle
SGDB.FR.12 (AKADEMİSYEN) ORTAK DERSLER ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ (LECTURER) COMMON LESSONS STUDENT EVALUATION SURVEY Form Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 03/06/2024 03/06/2024 Görüntüle
SGDB.FR.13 SGDB.FR.13 (AKADEMİSYEN) ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ (LECTURER) STUDENT EVALUATION SURVEY Form Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 03/06/2024 03/06/2024 Görüntüle
SGDB.FR.15 ÇEVRİM İÇİ ETKİNLİKLER MEMNUNİYET ANKETİ SATISFACTION SURVEY FOR ONLINE ACTIVITIES Form Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 03/06/2024 03/06/2024 Görüntüle
SGDB.FR.16 DANIŞMAN DEĞERLENDİRME ANKETİ ADVİSOR EVALUATİON SURVEY Form Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 03/06/2024 03/06/2024 Görüntüle
SGDB.FR.17 FAKÜLTELER İDARİ KISIM MEMNUNİYET ANKETİ EVALUATION SURVEY FOR FACULTIES (ADMINISTRATIVE) Form Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 03/06/2024 03/06/2024 Görüntüle
GMYO.GT.18 Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 28/05/2024 04/06/2024 Görüntüle
GMYO.GT.19 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 28/05/2024 04/06/2024 Görüntüle
GMYO.GT.20 Bologna Koordinatörlüğü Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 28/05/2024 04/06/2024 Görüntüle
GMYO.GT.21 Eğitim Planlama Koordinatörlüğü Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 28/05/2024 04/06/2024 Görüntüle
GMYO.GT.22 Erasmus ve Değişim Programları Koordinatörü Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 28/05/2024 04/06/2024 Görüntüle
GMYO.GT.23 Proje ve Patent Geliştirme Koordinatörlüğü Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 28/05/2024 04/06/2024 Görüntüle
GMYO.GT.24 Sınav Planlama ve Uygulama Koordinatörlüğü Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 28/05/2024 04/06/2024 Görüntüle
GMYO.GT.25 Sosyal Medya ve İletişim Koordinatörlüğü Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 28/05/2024 04/06/2024 Görüntüle
GMYO.GT.26 Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 28/05/2024 04/06/2024 Görüntüle
GMYO.GT.27 Endeks İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 28/05/2024 04/06/2024 Görüntüle
GMYO.GT.28 WEB Koordinatörlüğü Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 28/05/2024 04/06/2024 Görüntüle
GMYO.GT.29 Yaz Okulu Koordinatörlüğü Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 28/05/2024 04/06/2024 Görüntüle
GMYO.GT.30 Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 28/05/2024 04/06/2024 Görüntüle
PSK.ORG.01 PSİKOLOJİ Organizasyon Şeması Şemalar Psikoloji 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.FR.98 Staj-Uygulama Takip Çizelgesi Form Çocuk Gelişimi 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.FR.99 Beslenme ve Diyetetik Bölümü Klinik Uygulama Defteri Form Beslenme ve Diyetetik 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
SBUİ.ORG.01 SBUİ Organizasyon Şeması Şemalar Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
YBS.ORG.01 YBS Organizasyon Şeması Şemalar Yönetim Bilişim Sistemleri 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.FR.100 Beslenme ve Diyetetik Bölümü Klinik Uygulama Kurum Değerlendirme Formu Form Beslenme ve Diyetetik 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.FR.101 Beslenme ve Diyetik Bölümü TBS Klinik Uygulama Defteri Form Beslenme ve Diyetetik 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.FR.102 Uygulama Onay Formu Form Çocuk Gelişimi 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
UTL.ORG.01 UTL Organizasyon Şeması Şemalar Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.FR.103 HEM114 Hemşirelik Esasları II Staj Defteri Form Hemşirelik 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.FR.104 HEM201 İç Hastalıkları Hemşireliği Staj Defteri Form Hemşirelik 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.FR.105 HEM202 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Staj Defteri Form Hemşirelik 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.FR.107 HEM302 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Staj Defteri Form Hemşirelik 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.FR.109 HEM403 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Staj Defteri Form Hemşirelik 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.FR.110 HEM405 Halk Sağlığı Hemşireliği Staj Defteri Form Hemşirelik 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.FR.111 Klinik Uygulama Dekanlık Yazısı Form Sağlık Bilimleri Fakültesi 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.FR.112 Klinik Uygulama Devam Takip ve Disiplin Mevzuatına Uyma Formu Form Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.FR.113 Klinik Uygulama Dosyası Form Sağlık Bilimleri Fakültesi 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.FR.114 Klinik Uygulama Kurum Bilgi Onay Formu Form Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.FR.115 Klinik Uygulama SGK Taahhüt Formu Form Sağlık Bilimleri Fakültesi 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.FR.116 Öğrenci Klinik Uygulama Sicil Formu Form Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.FR.117 Temel Fizyoetrapi Uygulamaları Dosyası Form Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.FR.118 Temel Fizyoterapi Uygulamaları Devam Takip ve Disiplin Mevzuatına Uyma Formu Form Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.FR.119 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama Laboratuvarları Cihaz Listesi Form Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.FR.120 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama Laboratuvarları Envanter Listesi Form Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.FR.121 Sağlık Bilimleri Fakültesi Anatomi Maket Listesi Form Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.TL.83 Balance Board Cihaz Kullanım Talimatı Talimat Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.TL.84 Beslenme İlkeleri Laboratuvarı Kullanım Talimatı (2) Talimat Sağlık Bilimleri Fakültesi 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.TL.85 Bobath Yatağı Cihaz Kullanım Talimatı Talimat Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.TL.86 Compex Cihaz Kullanım Talimatı Talimat Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.TL.87 Dijital El Dinamometresi Cihaz Kullanım Talimatı Talimat Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.TL.88 Dijital Pinchmetre Cihaz Kullanım Talimatı Talimat Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.TL.89 Dijital Tansiyon Aleti Cihaz Kullanım Talimatı Talimat Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.TL.90 Elektroterapi Cihaz Kullanım Talimatı Form Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.TL.91 Gonyometre Cihaz Kullanım Talimatı Talimat Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.TL.92 IMT Treshold Cihaz Kullanım Talimatı Talimat Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.TL.93 İnfrared Cihaz Kullanım Talimatı Talimat Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.TL.94 Kinect Kamera Cihaz Kullanım Talimatı Talimat Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.TL.95 Kinect Sensörler Cihaz Kullanım Talimatı Talimat Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.TL.96 Laboratuvar Kullanım Talimatı Talimat Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.TL.97 Leapmotion Cihaz Kullanım Talimatı Talimat Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.TL.98 Makaralı Mezura Cihaz Kullanım Talimatı Talimat Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.TL.99 Pulseoksimetre Cihaz Kullanım Talimatı Talimat Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.TL.100 Stabilizer Cihaz Kullanım Talimatı Talimat Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.TL.101 Susie Simülasyon Cihaz Kullanım Talimatı Talimat Hemşirelik 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.TL.102 Tedavi Yatakları Cihaz Kullanım Talimatı Talimat Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
F.TL.103 Yardımcı Cihazlar Cihaz Kullanım Talimatı Talimat Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 05/06/2024 05/06/2024 Görüntüle
İİSBF.ORG.01 İİSBF Organizasyon Şeması Şemalar İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 11/06/2024 11/06/2024 Görüntüle
İİSBF.FR.01 İİSBF SINAV TUTANAĞI Form İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 11/06/2024 11/06/2024 Görüntüle