Kalite Modülü Formlar, İş Akışları, Süreçler, Raporlar

Arama Filtreleri


FORM KODU FORM ADI FORM TÜRÜ DEPARTMAN YAYIN TARİHİ GÜNCELLEME TARİHİ AÇIKLAMA İŞLEM
F.FR.01 Adres ve İletişim Değişikliği Formu Form Fakülteler 19/08/2022 10/10/2022 Görüntüle
F.FR.02 Anadal - Çift Anadal - Eşdeğer Dersler Form Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.FR.03 Anadal - Çift Anadal - Ortak Dersler Form Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.FR.04 Azami Süre Ek Sınav Başvuru Dilekçesi Form Akademik Birimler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.11 Bütünleme-Not Yükseltme Başvuru Dilekçesi Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.12 Çift Anadal Dersleri Form Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.FR.13 Çift Anadalda Ortak veya Eşdeğer Kabul Derslerin Not Çizelgesi Form Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.FR.14 Ders Bağlama Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.16 Ders Kayıt Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.17 Ders Muafiyeti Başvuru Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.18 Çift Anadal Başvuru Formu Form Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.FR.19 Genel Amaçlı Dilekçe Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.20 İkinci Nüsha Diploma Başvuru Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.21 Kayıt Dondurma Talep Formu Form Fakülteler 19/08/2022 10/10/2022 Görüntüle
F.FR.22 Kayıt Sildirme Başvuru Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.23 Yaz Okulu Ders Kayıt Formu Form Akademik Birimler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.24 Mazeret Sınavı Başvuru Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.25 Öğrenci Mezun İlişik Kesme Belgesi Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.26 Sınav Sonucuna İtiraz Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.27 Tek Ders Sınavına Başvuru Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.28 Muafiyet ve İntibak Formu Form Fakülteler 19/08/2022 11/10/2022 Görüntüle
F.FR.29 Yandal Eğitim Programı Dersleri Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.30 Yatay Geçiş Başvuru Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.31 Yaz Okulunda Başka Üniversiteden Ders Alma Başvuru Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.38 Yaz okulu ön talep başvuru formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.39 Staj Sözleşmesi- İstanbul İçin Form Fakülteler 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
F.FR.33 İşsizlik Fonu Katkı Bilgi Formu Form Fakülteler 19/08/2022 29/11/2022 Görüntüle
F.FR.34 Zorunlu Öğrenci Stajı Formu Form Fakülteler 19/08/2022 29/11/2022 Görüntüle
F.FR.35 SGK Taahhüt Formu Form Fakülteler 19/08/2022 29/11/2022 Görüntüle
F.FR.36 Staj İşyeri Onay Bilgi Formu Form Fakülteler 19/08/2022 29/11/2022 Görüntüle
F.FR.37 Staj Bilgi Formu Form Fakülteler 19/08/2022 04/11/2022 Görüntüle
F.SM.01 Not Yükseltmek İçin Bütünleme Sınav İş Akış Şeması İş Akışı Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.SM.02 Çift Anadal Başvuru Ve Kayıt İş Akış Şeması İş Akışı Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.SM.04. Ders Kayıt Başvuru İş Akış Şeması İş Akışı Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.SM.05 Ders Muafiyet Sınavı İş Akış Şeması İş Akışı Fakülteler 19/08/2022 15/11/2022 Görüntüle
F.SM.06 Ek Sınav İş Akış Şeması İş Akışı Fakülteler 19/08/2022 15/11/2022 Görüntüle
F.SM.07 Kayıt Dondurma İş Akış Şeması İş Akışı Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.SM.08 Mazeret Sınavı İş Akış Şeması İş Akışı Fakülteler 19/08/2022 15/11/2022 Görüntüle
F.SM.09 Sınavlara İtiraz İş Akış Şeması İş Akışı Akademik Birimler 19/08/2022 15/11/2022 Görüntüle
F.SM.10 Staj Başvurusu İş Akış Şeması İş Akışı Fakülteler 19/08/2022 29/11/2022 Görüntüle
F.SM.11 Tek Ders Sınavı İş Akış Şeması İş Akışı Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.SM.12 Üst Sınıftan Ders Alma İş Akış Şeması İş Akışı Fakülteler 19/08/2022 15/11/2022 Görüntüle
F.SM.13 Yatay Geçiş İş Akış Şeması İş Akışı Akademik Birimler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.SM.14 Yaz Okulu İş Akış Şeması İş Akışı Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
GMYO.GT.01 Meslek Yüksekokul Bölüm Başkanı Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
GMYO.GT.02 Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
GMYO.GT.03 Meslek Yüksekokul Müdür Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
GMYO.GT.04 Meslek Yüksekokul Öğretim Görevlisi Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
GMYO.GT.05 Meslek Yüksekokul Öğretim Üyesi Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
GMYO.GT.06 Meslek Yüksekokul Personel İşleri Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
GMYO.GT.07 Meslek Yüksekokul Program Başkanı Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
GMYO.GT.08 Meslek Yüksekokul Yazı İşleri Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
GMYO.GT.09 Meslek Yüksekokul Yönetici Sekreteri Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
GMYO.GT.10 Meslek Yüksekokul Yüksekokul Kurulu Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
GMYO.GT.11 Meslek Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
GMYO.GT.12 Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu Görev Tanımı Görev Tanımları Gedik MYO 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
F.FR.41 Yaz Okulu Ücret İade Formu Form Fakülteler 23/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
SGDB.FR.01 Toplantı Katılım Formu Form Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 15/08/2022 25/08/2022 Görüntüle
YDYO.FR.01 Yabancı Diller Yüksekokulu Sınav Evrakı Teslim Tutanağı Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.02 Englısh Coursebook Evaluation Formu Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.03 YDYO İsteğe Bağlı Hazırlık Programı Katılım Formu Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.04 YDYO Tarafından İngilizce Hazırlık Okuduğuna ve Başarılı Olunduğuna Dair Verilen Belge- Türkçe Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.05 YDYO Tarafından İngilizce Hazırlık Okuduğuna ve Başarılı Olduğuna Dair Verilen Belge-İngilizce Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.06 Hazırlık Programında Eğitim Görüldüğüne Dair Dilekçe Formu- İngilizce Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.07 Hazırlık Programında Eğitim Görüldüğüne Dair Dilekçe Formu-Türkçe Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.SC.01 Eğitim Öğretim Süreci Süreçler Akademik Birimler 15/08/2022 19/10/2022 Görüntüle
F.SC.02 Ön Lisans- Lisans Eğitim Süreci Süreçler Akademik Birimler 15/08/2022 06/09/2022 Görüntüle
F.SC.03 Lisansüstü Eğitim Süreci Süreçler Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 15/08/2022 06/09/2022 Görüntüle
F.SC.04 Staj İzleme Alt Süreci Süreçler Akademik Birimler 15/08/2022 06/09/2022 Görüntüle
F.SC.05 Araştırma Geliştirme Süreci Süreçler Akademik Birimler 15/08/2022 06/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.08 YDYO İngilizce Yeterrlilik Sınav Sonuçları Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.09 YDYO Yeterlilik Sınavında yapılan Speaking Rubric Formu Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.10 YDYO Presentation Sunum İçin Kullanılan Form Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.11 YDYO Writing Değerlendirme Formu Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
GMYO.ORG.01 Meslek Yüksekokul Organizasyon Şeması Şemalar Gedik MYO 29/08/2022 16/09/2022 Görüntüle
YDYO.ORG.02 Yabancı Diller Yüksek Okulu Organizasyon Şeması Şemalar Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 16/09/2022 Görüntüle
F.SC.001 Eğitim Öğretim Süreci Süreçler Akademik Birimler 01/09/2022 06/09/2022 Görüntüle
F.SC.06 Bilimsel Araştırma Projeleri Süreci Süreçler Akademik Birimler 06/09/2022 07/09/2022 Görüntüle
F.SC.07 Teknoloji Transfer Ofisi Süreci Süreçler Akademik Birimler 06/09/2022 07/09/2022 Görüntüle
SGDB.GT.01 Akademik- İdari Birim Kalite Temsilci Görev Tanımı Görev Tanımları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 07/09/2022 07/09/2022 Görüntüle
SGDB.PK.01 Eğitim-Öğretim Puko Döngüsü Puko Döngüleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 07/09/2022 07/09/2022 Görüntüle
SGDB.PK.02 Araştırma-Geliştirme Puko Döngüsü Puko Döngüleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 07/09/2022 07/09/2022 Görüntüle
F.FR.32 Yandal Başvuru Formu Form Fakülteler 15/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.FR.42 Ders Bilgi Formu_ders adı_bölüm ya da program adı Form Fakülteler 12/09/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.FR.43 TYYÇ-PY Formu_bölüm ya da program adı Form Fakülteler 12/09/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.PR.01 Programların Tasarımı ve Onayı Prosedürü Prosedür Akademik Birimler 12/09/2022 13/09/2022 Görüntüle
BAP.FR.01 BAP Başvuru Formu-EK 1 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 10/10/2022 EK 1 Görüntüle
BAP.FR.02 BAP Hakem Değerlendirme Formu- EK 2 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 20/12/2022 EK 2 Görüntüle
BAP.FR.03 BAP Ara Dönem Formu- Ek 3 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 04/10/2022 EK 3 Görüntüle
BAP.FR.04 BAP Sonuç Formu Ek 4 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 EK 4 Görüntüle
BAP.FR.05 BAP Hakem Öneri Formu Ek 5 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 13/12/2022 EK 5 Görüntüle
BAP.FR.06 Avans Talep Formu Ek 6 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 04/10/2022 EK 6 Görüntüle
BAP.FR.07 Teknik Şartname Örneği Ek 7 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 EK 7 Görüntüle
BAP.FR.08 Bilimsel Etkinliklere Katılım Başvuru Formu EK 8 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.09 Bilimsel Etkinliklere Katılım Başvuru Değerlendirme Formu ek 9 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.10 Teknoloji Transfer Ofisi Bilgilendirme Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.11 Öğretim Elemanları Kısa Süreli Görevlendirme Başvuru Formu ek11 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.12 Öğretim Elemanları Uzun Süreli Görevlendirme Başvuru Formu ek 12 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.13 Bütçe Aktarım Talebi Formu ek 13 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.14 Sonuç Raporu Hakem Değerlendirme Formu ek 14 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.15 Makale Teşvik Bildirim Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.16 Kitap Teşvik Bildirim Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 02/11/2022 Görüntüle
BAP.FR.17 Proje Teşvik Bildirim Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.18 Atıf Teşvik Bildirim Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.19 Editing Destek Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
F.FR.40 Staj Defteri Form Gedik MYO 15/08/2022 21/11/2022 Görüntüle
BAP.SM.01 BAP PROJE BAŞVUSU İŞ AKIŞI İş Akışı BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 04/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.SM.02 Atıf Teşvik Bildirimi İş Akış Şeması İş Akışı BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 14/10/2022 14/10/2022 Görüntüle
BAP.SM.03 Editing Destek İş Akış Şeması İş Akışı BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 14/10/2022 14/10/2022 Görüntüle
BAP.SM.04 Kitap-Kitap Bölümü Teşvik Bildirimi İş Akış Şeması İş Akışı BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 14/10/2022 14/10/2022 Görüntüle
BAP.SM.05 Makale Teşvik Bildirimi İş Akış Şeması İş Akışı BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 14/10/2022 14/10/2022 Görüntüle
BAP.SM.06 Proje Teşvik Bildirimi İş Akış Şeması İş Akışı BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 14/10/2022 14/10/2022 Görüntüle
SGDB.FR.05 Toplantı Notları Form Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 18/10/2022 18/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.20 Bilimsel Etkinliklere Katılım Teşvik Ödemesi Talep Dilekçesi Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 18/10/2022 18/10/2022 Görüntüle
F.SC.08 Toplumsal Katkı Süreci Süreçler Akademik Birimler 19/10/2022 19/10/2022 Görüntüle
F.SC.09 Uluslararasılaşma Süreci Süreçler Akademik Birimler 19/10/2022 19/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.21 Bilimsel Etkinlik Katılım_Masraf Beyan Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 21/10/2022 21/10/2022 Görüntüle
BAP.SM.07 Bilimsel Etkinliklere Katılım Başvuru İş Akışı İş Akışı BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 21/10/2022 21/10/2022 Görüntüle
F.FR.44 İşletmede Mesleki Eğitim Tespit Formu Form Akademik Birimler 01/11/2022 01/11/2022 Görüntüle
F.FR.45 Yaz Stajı Öğrenci Tespit Formu Form Akademik Birimler 01/11/2022 29/11/2022 Görüntüle
F.FR.46 Mesleki Eğitim Uygulama Defteri Form Akademik Birimler 01/11/2022 29/11/2022 Görüntüle
F.FR.47 İşletmede Mesleki Eğitim Bilgi Formu Form Akademik Birimler 01/11/2022 29/11/2022 Görüntüle
F.FR.48 İşletmede Mesleki Eğitim Devam Takip ve Disiplin Mevzuatına Uyma Formu Form Akademik Birimler 01/11/2022 01/11/2022 Görüntüle
F.FR.49 Mesleki Eğitim İşsizlik Fonu Katkı Bilgi Formu Form Akademik Birimler 01/11/2022 29/11/2022 Görüntüle
F.FR.50 Mesleki Eğitim SGK Taahhüt Formu Form Akademik Birimler 01/11/2022 29/11/2022 Görüntüle
F.SM.15 Mesleki Eğitim Başvurusu İş Akış Şeması İş Akışı Akademik Birimler 01/11/2022 13/01/2023 Görüntüle
BAP.FR.22 Kitap Bölümü Teşvik Bildirim Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 02/11/2022 02/11/2022 Görüntüle
BAP.FR.23 Editörlük Teşvik Bildirim Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 02/11/2022 02/11/2022 Görüntüle
F.SM.16 Mesleki Eğitim Başvurusu İş Akış Şeması 2 İş Akışı Akademik Birimler 01/11/2022 04/11/2022 Görüntüle
F.PRO.01 İŞ YERİNDE MESLEKİ EĞİTİM İLE ÜNİVERSİTE ARASINDAKİ PROTOKOL Protokol Akademik Birimler 14/11/2022 13/01/2023 Görüntüle
SKS.GT.01 Staj ve Kariyer Koordinatörü Görev Tanımı Görev Tanımları Akademik Birimler 29/11/2022 29/11/2022 Görüntüle
SKS.SM.01 İşyerinde Mesleki Eğitim Akış Şeması Şemalar Akademik Birimler 29/11/2022 29/11/2022 Görüntüle
F.FR.51 Mesleki Eğitim Başvuru Formu Form Akademik Birimler 29/11/2022 29/11/2022 Görüntüle
F.FR.52 İsteğe Bağlı Staj İşyeri Onay Bilgi Formu Form Akademik Birimler 30/11/2022 30/11/2022 Görüntüle
F.FR.53 İsteğe Bağlı Staj Formu Form Akademik Birimler 30/11/2022 30/11/2022 Görüntüle
F.FR.54 İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM İŞLETME DEĞERLENDİRME FORMU Form Akademik Birimler 13/12/2022 13/12/2022 Görüntüle
F.FR.55 İşletmede Mesleki Eğitim -İşletme İçin Anket Formu Form Akademik Birimler 13/12/2022 13/12/2022 Görüntüle
F.FR.56 İşletmede Mesleki Eğitim -Öğrenci Memnuniyet Anketi Form Akademik Birimler 13/12/2022 13/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.01 Anket İzin Talebi Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.02 Ders Kayıt Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.03 Ders Muafiyeti Başvuru Formu Form Enstitüler 15/12/2022 13/01/2023 Görüntüle
ENS.FR.04 Kayıt Dondurma Başvuru Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.05 Kayıt Sildirme Başvuru Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.06 Kurum Dışı Yatay Geçiş Başvuru Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.07 Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.08 Mazeret Sınavı Başvuru Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.09 Not Düzeltme Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.10 Özel Öğrenci Başvuru Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.11 Sınav Sonucu İtiraz Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.12 Danışman Değişikliği Öneri Formu Form Enstitüler 15/12/2022 04/01/2023 Görüntüle
ENS.FR.13 Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans-Doktora Tez Benzerlik Raporu Başvuru ve Uygunluk Raporu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.14 Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.15 İkinci Danışman Öneri Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.16 Tez Konusu Onay Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.17 Jüri Ödeme Talep Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.18 Danışman Öneri Formu Form Enstitüler 15/12/2022 27/01/2023 Görüntüle
ENS.FR.19 Jüri Tez Onay Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.20 Mezuniyet İçin Ciltli Tez Teslim Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.21 Tez Değerlendirme Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.22 Tez Erişim Engellenmesi Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.23 Tez Kontrol Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.24 Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.25 Danışman Değişikliği Öneri Formu Form Enstitüler 15/12/2022 04/01/2023 Görüntüle
ENS.FR.26 Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans-Doktora Tez Benzerlik Raporu Başvuru ve Uygunluk Raporu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.27 Doktora Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.28 Doktora Tez İzleme Raporu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.29 Danışman Öneri Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.30 Doktora Tez Jürisi Öneri Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.31 DOKTORA_Tez Konusu Değişikliği Öneri Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.32 Tez İzleme Komitesi Değişikliği Öneri Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.33 Tez İzleme Komitesi Öneri Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.34 Tez Önerisi Savunma Sınav Tutanağı Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.35 Doktora Yeterlik Başvuru Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.36 Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.37 Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Tutanağı Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.38 Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Tutanağı Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.39 Doktora Yeterlik Sözlü Sınav ve Sonuçları Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.40 Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Yoklama Tutanağı Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.41 Doktora Yeterlik Teslim Tutanağı Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.42 Doktora Yeterlik Yazılı Sınav Tutanağı Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.43 Doktora Yeterlik Yazılı Sınav ve Sonuçları Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.44 Doktora Yeterlik Yazılı Sınavı Yoklama Tutanağı Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.45 Proje Konusu Değişikliği Öneri Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.46 Proje Konusu Öneri Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.47 Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Onay Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.48 Tezli Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Konusu Değişikliği Öneri Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
F.FR.57 Anestezi Programı Staj Değerlendirme Formu Form Akademik Birimler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
F.FR.58 Staj Takip Çizelgesi Form Akademik Birimler 19/12/2022 20/12/2022 Görüntüle
TEM.FR.01 TUVALET-LAVABO TEMİZLİK PLANI TAKİP FORMU Form İdari İşler Daire Başkanlığı 20/12/2022 20/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.49 Ders Muafiyeti Formu Form Enstitüler 04/01/2023 04/01/2023 Görüntüle
ENS.FR.50 Doktora Tez Başlığı Değişikliği Öneri Formu Form Enstitüler 04/01/2023 04/01/2023 Görüntüle
SA.FR.01 MUAYENE KABUL VE/VEYA TESLİM ALMA TUTANAĞI Form Mali İşler Daire Başkanlığı 04/01/2023 04/01/2023 Görüntüle
BAP.FR.26 BAP Kurum İçi Hakem Öneri Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 04/01/2023 04/01/2023 Görüntüle
BAP.FR.24 Bilimsel Amaçlı Akademik İzin Dilekçesi Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 04/01/2023 04/01/2023 Görüntüle
BAP.FR.25 Bilimsel Amaçlı Akademik İzin Sonuç Raporu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 04/01/2023 04/01/2023 Görüntüle
BAP.SM.08 Bilimsel Amaçlı Akademik İzin İş Akışı Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 04/01/2023 04/01/2023 Görüntüle
F.FR.01 İngilizce Address and Contact Change Form Form Fakülteler 04/01/2023 04/01/2023 Görüntüle
F.FR.02 İngilizce Major - Double Major - Equivalent Lessons Form Fakülteler 04/01/2023 04/01/2023 Görüntüle
F.FR.03 İngilizce Major - Double Major - Common Lessons Form Fakülteler 04/01/2023 04/01/2023 Görüntüle
ENS.FR.52 Yüksek Lisans Tez Jürisi Öneri Formu Form Enstitüler 04/01/2023 04/01/2023 Görüntüle
F.FR.11 İNGİLİZCE Make Up Exam - Mark Raising Application Petition Form Fakülteler 04/01/2023 05/01/2023 Görüntüle
F.FR.12 İNGİLİZCE Double Major Lectures (v.63205a73a3aa9) Form Fakülteler 04/01/2023 05/01/2023 Görüntüle
F.FR.13 İNGİLİZCE Grade Chart of Common or Equivalent Admission Lectures in Double Major (v.63205aae7eb1e) Form Fakülteler 04/01/2023 05/01/2023 Görüntüle
F.FR.14 İNGİLİZCE Lecture Link Form (v.632db3bd6ca85) Form Fakülteler 04/01/2023 05/01/2023 Görüntüle
F.FR.16 İNGİLİZCE Lecture Registration Form (v.632da79f003e5) Form Fakülteler 04/01/2023 05/01/2023 Görüntüle
F.FR.22 İNGİLİZCE Deregistration Form (v.632da8e50943e) Form Fakülteler 16/01/2023 16/01/2023 Görüntüle
F.FR.23 İNGİLİZCE Summer School Lecture Registration Form (v.632da96dd7a71) Form Fakülteler 16/01/2023 16/01/2023 Görüntüle
F.FR.24 İNGİLİZCE Make Up Exam Application Form (v.632da9c37bbcc) Form Fakülteler 16/01/2023 16/01/2023 Görüntüle
F.FR.25 İNGİLİZCE Form of Dismissal for Graduation (v.632daa77b3984) Form Fakülteler 16/01/2023 16/01/2023 Görüntüle
F.FR.26 İNGİLİZCE Exam Grade Objection Form (v.632dab3b4d20d) Form Fakülteler 16/01/2023 16/01/2023 Görüntüle
F.FR.42 İNGİLİZCE Lecture Information Form Form Fakülteler 16/01/2023 16/01/2023 Görüntüle
F.FR.70 Uygulamalı Eğitim Esasları ve Tarafların Yükümlülüklerine İlişkin Ek Protokol Form Akademik Birimler 17/01/2023 17/01/2023 Görüntüle
F.FR.17 İNGİLİZCE Lecture Exemption Application Form (v.632da7d9c30f5) Form Fakülteler 18/01/2023 18/01/2023 Görüntüle
F.FR.18 İNGİLİZCE Double Major Application Form (v.63206ce4b77a5) Form Fakülteler 18/01/2023 18/01/2023 Görüntüle
F.FR.19 İNGİLİZCE General Purpose Petition (v.632da851def36) Form Fakülteler 18/01/2023 18/01/2023 Görüntüle
F.FR.20 İNGİLİZCE Duplicate (Second Copy of the Diploma) Application Form (v.632da88de7d81) Form Fakülteler 18/01/2023 18/01/2023 Görüntüle
F.FR.21 İNGİLİZCE Suspending Registration Application Form (v.634417aadd488) Form Fakülteler 18/01/2023 18/01/2023 Görüntüle
F.FR.59 Öğrenci Sigorta Giriş Formu Form Akademik Birimler 17/01/2023 18/01/2023 Görüntüle
F.FR.32 İNGİLİZCE Minor Program Application Form (v.632073fff25d4) Form Fakülteler 18/01/2023 18/01/2023 Görüntüle
F.FR.27 İNGİLİZCE Single Lecture Exam Application Form (v.632dabe3dbb28) Form Fakülteler 18/01/2023 18/01/2023 Görüntüle
F.FR.28 İNGİLİZCE Exemption and Apaption Form (v.63451b598db32) Form Fakülteler 18/01/2023 18/01/2023 Görüntüle
F.FR.29 İNGİLİZCE Minor Program Lectures (v.632dacda81ae4) Form Fakülteler 18/01/2023 18/01/2023 Görüntüle
F.FR.30 İNGİLİZCE Horizontal Transfer Application Form (v.632dae111eb8a) Form Fakülteler 18/01/2023 18/01/2023 Görüntüle
F.FR.31 İNGİLİZCE Application Form for Taking Lectures from Another University in Summer School (v.632dae78510b1) Form Fakülteler 18/01/2023 18/01/2023 Görüntüle
ENS.FR.53 Proje Danışmanı Öneri Formu Form Enstitüler 27/01/2023 27/01/2023 Görüntüle