Kalite Modülü Formlar, İş Akışları, Süreçler, Raporlar

Doküman Numarası

SKS.FR.14

Doküman Adı

İlaç İmha Tutanak Formu

Başlangıç Tarihi

18-05-2023

Yayınlama Tarihi

18-05-2023

Güncelleme Tarihi

18-05-2023

Departman

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Revize Tarihi Revize Numarası Revize Notu